DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 6B3 —


Budud ovaj predlog zasjeca bitno u interese šumarstva, bilo bi
uputno, da se od strane našega družtva, u tom pogledu na mjerodavnom
mjestu nastoji, da se u novom zakonu na isti valjan obzir uzme.


Predlog člana g. Hajeka bi uz malu preinaku predloženu po članu


g. Dojkoviću da bude imao i privatni vještak, ako se radi o kommassaciji
privatnih šuma, pravo glasa, pa jer je to pitanje vrlo važno, da
se odašalje iz sredine družtva posebna deputacija, koja će taj predlog
Njeg. Preuzvišenosti svietlom banu preporučiti.
Glede predloga člana g. Ugrenovića prihvaćeno je, da se isti nakon
proučenja po družtv. upravnom odboru, sliedeće godine ponovno pred
skupštinu iznese.


Pošto je time dnevni red skupštine izcrpljen, zahvaljuje se predsjednik
skupštine vel. gosp. odsječ. savjetnik Ferdo Zikmundowsky gg.
skupštinarom, koji su ovoj skupštini prisustvovali, umoljava prisutne članove
gg. R. Fischbacha i A. Rosmanitha, da izvole zapisnik ove glavne
skupštine ovjeroviti i pozivlje gg. članove da bi se u što većem broju
sastali po podne u novoj piljani tvrdke societe d´ importation de chene
u Kustošijami, a sutra na izletu u šumama Prejasn. kneza Thurn-Taxisa
kraj Lekenika.


U smislu objelodanjenog programa za glavnu skupštinu razgledali
su skupštinari poslie podne istoga dana gore spomenutu novu piljanu
ovoga, za našu domaću trgovinu s hrastovinom, toli znamenitoga družtva,
a dočekao ih je osobno ravnatelj g. Large, te im protumačio uredjenje
ove na najmoderniji način uredjene piljane, koja je tek nedavno odpočela
svoj rad.


Drugi dan, t. j . 9. listopada poduzelo je družtvo poučni izlet u
šume kneza Thurn-Taxisa kod Lekenika. U tu svrhu zaputili su se izletnici
jutarnjim vlakom do Lekenika, gdje ih je dočekao kneževski nadšumar
g. Hanika sa šumarima Všetečkom, Brosigom i ostalim kneževskim
šumskim osobljem. Izletu je prisustvovalo 40 družtvenih članova, a medju
ovima i oba družtvena podpredsjeđnika: kr. odsječni savjetnik Ferdo
Zikmundovskj i kr. šumarski ravnatelj Josip Havas.


Iz Lekenika uputili su se izletnici pod vodstvom kneževzkog uadšumara
Hanike kolima u obližnje šumske srezove gospoštije, te naročito
pregledali tamo izvedene gojibene radnje, kojima se nekadašnji zapušteni
pašnjaci pretvaraju u hrastove sastojine. Ove su radnje izvedene s velikim
trudom i znatnim troškom od 20—60 for. po kat. jutru, što nam
služi najboljim svjedočanstvom o racionalnom gospodarenju u šumah
kneza Thurn i Taxisa.