DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 56     <-- 56 -->        PDF

- 662 -


Pošto je dosadanjem družtv. uprav, odboru iztekao mandat, a nova
pravila još potvrdjeua nisu, imao bi se preduzeti novi izbor ua temelju
starih pravila. Član g. Malin predlaže, da se produlji dosađanjemu odboru,
koji da je valjano vodio upravu, mandat do buduće glavne skupštine,
a do tada da će i nova pravila potvrđjena biti, pa će se onda
izbor na temelju novih pravila obaviti. Tomu se protivi član g. V. Dojković,
a pridružuje se tomu elan odbora g. I. Partaš sa više drugih članova
odbora: jer da se to protivi pravilima, a jer i većina družtv. članova
vidi u tom kršenje družtvenih pravila, prešlo se je na novi izbor,
u kojem su, izabrani ponovno svi članovi dosadanjeg odbora većinom
glasova i povjerena im družtvena uprava do sliedeće glavne skupštine,
do koje će nova pravila potvrdu steći i tada se novi izbor na temelju
istih obaviti.


U pogledu mjesta, gdje bi se imala obdržavati buduća XXIV.
glavna skupštiua hrv. slav. šumarskoga družtva bude prema predlogn
predsjednika skupštine zaldjućeno, da se ista obdržava u Zagrebu, a
nakon toga da se preduzme za ovu godiuu cakanjeni iiu ove godine
nemogući izlet u Bosnu, a pozovu k tomn i druga domaća srodna
družtva.


U odbor ad hoc za izpitanje družtvenih računa za god. 1899. izabrani
sa gg. članovi L. Šipek, A Rosmauith i R. Erny.
Ovogodišnjoj glavnoj skupštini stigla su od družtvenih članova ovi
predloži;


1. predlog g. B. Hajeka st. „da se u zemaljske i županijska kommassacijalna
povjerenstva jedan vještak šumarske struke kao član pozove" :
2. predlog g. A. Ugrenovića „0 ustrojenju uzgojne zaklade za
djecu šumarskih činovnika u „Hrvatskoj i Slavoniji", koji je predlog već
u br. 6. družtv. organa „Šumar, lista" od o. g. otisnut. Prvi predlog
glasi doslovce ovako:
Slavna skupštino !


U enketi, koja je prošlog mjeseca radi nadopunjenja odnosno prei
nake kommasacionalnog zakona (1891) u Zagrebu viećala, stavljen bje
medju ostalimi predlog:


„Da se u buduće u zemaljsko i županijska kommasaeionalna povjerenstva
svuda po jedan član vještak šumarske struke pozove, buduć je
načelno prihvaćeno, da mogu i manje šume, gajići, drvom obrasli
pašnjaci, kao i šumski kutevi i jezici (Waldspitzen u. Waldzungen), nalazeći
se u kommasirati se imajućem hataru, kommassaciji pritegnuti.


Zatim, da se predradnjam, gdje se radi o procjeni šuma, drvom
obraslih pašnjaka, osim gospodarstvenog vještaka i šumarski vještaci pozivati
imadu.