DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 54     <-- 54 -->        PDF

- 660 —
5. Mjesečnik pravničkoga družtva, Zagreb.
6. Viestnik arkeologičkoga družtva, Zagreb,
7. Obćinar, Zagreb.
8. Gospodarski poučnik, Split.
9. Težak, organ srbskog poljoprivrednog družtva, Beograd.
10. Haj, Saar.
11. Sjlvan, organ galičkog šumarskog družtva. Lavov.
12. Erđeszeti lapok, organ zem. ng. šum. družtva, Budimpešta.
13. Mittheilungen des u. o. Jagdschutzvereines, Beč.
14. Mittheilungen des Krain-KustenlandisehenForstvereines,Laibacb.
15. Mittheilungen der Forstvereine fiir Nieđerosterreich Steiermark,
Wien.
16. Centralblatt fiir das gesammte Forstweseu, Wieu.
17. Ost. uug. Centralblatt fiir "VValderzeugnisse, Wien.
18. Vereinschrift fiir Forst u. Jagd. u, Naturkunde, Organ der
forstlichen Landesversuchsstelle fiir das Konigreich Bohmen, Prag.
19. Glasnik naravoslovnog družtva, Zagreb.
20. Obzor, Zagreb.
Za popunjenje družtvene knjižnice nabavljeno je ukupno 60 svezaka,
koji će se objelodaniti u „Šum. listu".
Osim toga darovao je kako prijašnjih tako i ove godine kr. zem.
šum. nadzor. V. Rački za družtvenu knjižnicu svoj „Hrvatski šumarski
koledar za god. 1899." — Na čemu mu budi izražena srdačna hvala.
Družtveni časopis ,Sum. list" i prilog mu „Lug. Viestnik´ tiskaju
se 11 1.1.50 primjeraka. U pogledu uredjivanja družtvenog časopisa nastupila
ove godine u toliko promjena, što se je naš hvalevriedni urednik


g. prof. I. Partaš, usljed imenovanja profesorom na šumar, akademiji,
preselio
u Zagreb.
Imovina našega družtva sastoji se u sliedećem :


1. Družtvena sgrada „Šum. dom" u vriednosti
od .. . 120.178 for, — nvč.
2. Šumarski muzej u vrieduosti od . . 22.724 „ — „
3. Pokučtvo
1.118 „ — „
4. Pripomoćna zaklada u iznosu
od . . 4.962 „ 5G „
5. Knjižnica sa
3.600 „ — ,
6. 10 kom. 3°jfj zemljo-vjeresijskih srečakah
u nom vred. od 1.000 „ — „
7.
Gotovina današnjim danom sa . . . 7.668 „ 72 „
Ukupno 161.251 for. 2S nvč.