DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 659 —


Nadalje smo dužni hvalu i veleuč. g. prof. dr. Aug. Laughofferu,
koji je velikim marom uredio entomološku sbirku šum. muzeja.


Družtvo naše primilo je ove godine od vis. kr. zem. vlade iz zem.
sredstvah novčanu podporu od 800 for., i to 600 for. za promicanje
drnžtvenih svrha, a 200 for. za izdavanje „Lng. Viestnika", kao priloga
družtvenom časopisu „Šum. listu".


Iz družtvene blagajne izplaćeno je na ime podpora udovam i sirotčadi
preminuvših drnžtvenih članova ukupno 140 for., i to 100 for. iz
prihoda piipomoćne zaklade, a 40 for. iz redovitih družtveuih sredstavah.


Što se tiče broja drnžtvenih članova čast mi je izvjestiti, da družtvo


broji 7 začastnih članova, 56 članova utemeljitelja, 32 podupirajuća člana,
321 člana I razreda, 590 članova II. razreda i 47 prodbrojnika. Ukupno
1053 članova.


Od minule glavne skupštine izgubili smo neumitnom smrću :
a) članove utemeljitelje: Milana pl. Ghycy-a de Assakiist, vlastelina
čabarskog, Franju Gamirseka i Antuna Rogovića, drvotržce.
b) članove I. razreda Milana Jambrušica, Josipa Malnara i Luku
Gutešu.
c) članove II. razreda. Stjepana Grabrića i Nikolu Ivanagića, lu


gara gradiške imovne obdine.
Slava im!
čast mi je nadalje izviestiti slavnoj skupštini, da družtvo naše podr


žava iste odnošaje naprama inim dražtvima, kao i dosele.
Za porabu urednika „Šum. lista" kao i družtveuih članova drže
se sliedeci časopisi.


1. Osterreichische Forst u. Jagdzeitung.
2. Allg. Forst u. Jagdzeitung.
3. Zeitschrift fiir Forst u. .Iagdwesen.
4. Forstwissenschaftliches Zentralblatt.
5. Vierteljahreschrift fiir das gesamt. Forstwesen.
6. Frick´s Iluudschau
7. Waidmausheil.
8. Miindener forstliche Hefte.
9. Tharander forstliches Jahrbuch.
U zamjenu za „Šum. list" dobivamo pako sliedeče časopise:
1. Vieštnik, organ družtva inžiuira i arhitekta u Hrvat, i Slav,,
Zagreb.
2. Lovačko-ribarski Vieštnik, organ obćega hrv. dnižtva za gojenje
lova i ribarstva, Križevci.
3. Gospodarski list, organ hrv. slav. gospodarskoga družtva, Zagreb.
4. Gospodar, organ slavonskoga gospodarskoga družtva, Csiek.
*