DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 658 —


Ini troškovi, nabava pokudtva i troškovi za uredjenje šum. muzeja,
iznašali su ukupno 11 284 for. 13 novč., ili sveukupno 112.020 fr. 73 nvč.


Pošto je družtvena uprava razpolagala sa građjevnom glavnicom od
ukupno 123.334 for. 37 novč., to je koncem godine 1898. preostala glavnica
od preko osam hiljada for., pak će stoga družtvena uprava biti u
stanju da koncem ove godine ođplati brođsuoj imovnoj obćini na račun
podignutog zajma od 70.000 for. oveću svotu, usljed česa će se u buduće
sniziti i visina od platnih obroka.


Nepodmirenih tražbina na račun gradjevnog troška ne ima, izuzev
propisanu pristojbu na podignuti zajam od brodske imovne obćine u izmjeri
od circa 700 for., proti kojoj je družtvena uprava uložila drugomolbeni
utok na kr. ug. upravno sudište u Budimpešti radi previsoko
odmjerene pristojbe,


Od minule glavne skupštine primili smo na prinosima:


1. od slavne I. hrv. štedione u Zagrebu votirani prinos za uredjenje
šum. muzeja od 5000 for.
2. od slavne petrov. imovne obćine II. obrok votiranog prinosa u
iznosu od 1000 for.
3. od braće Turkovića, vlastelina Kutjevačkih, iznos od 500 for.
4. od Mije Radoševića prinos od 10 for.
5. od činovnikah petrov. imovne obćine iznos od 55 for. Na čemu
im
budi na ovom mjestu izražena ponovna hvala !
Za popunjenje muzealne sbirke darovali su minule godine:


1. Q. šum. vježb. otočke imovne obćine Jerko pl. Rukavina medvjedicu
sa dva mlada, te divokozu, ubijene u gornjoj Krajini na planini
Velebitu.
2. G. prof, I. Partaš kunu zlaticu, ulovljenu u Širokom brezjn
kraj Križevca.
3. G.
M. Prokić, carskog orla i izučni list (Webrbrief) iz g. 1827.
4. V. Nagy, k. šumarnik u Otočcu, malu čaplju.
5. Vlastelinstvo u Valpovu ždrala (Kranicba).
6. V. g. k. odsječni savj. Zikmundovskj tanina od omorike, nađjevenog
hariša poklonjenog po kr. nadlugaru P. Knoblochu.
7. G. nadšumar D. Trotzer predao je po vi. nadlugaru Gjuri Medocdu
u Pokupskom poklonjeni i iz rieke Kupe izvadjeui rog od jelena.
Svim ovim plemenitim darovateljima budi takodjer izjavljena srdačna
hvala u ime družtva, a ugledali se u njihov primjer i ostali naši
drugovi, nalazeći se u vanjskoj službi, nastojeć svaki u svom djelokrugu,
da štogod doprinesu za upopunjenje sbirke našeg šum. muzeja, koji će
samo na taj način moći udovoljiti postavljenoj mu naučnoj i kulturnoj
zijdaci.