DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 656 —


Na to je g. predsjednik odabrao prisutnog člana g. kot. šumara


0. Peičića, da kao perovodja vodi zapisnik o glavnoj skupštini i ujedno
pozvao družtvenog tajnika g. A. Borošića, da pročita izvještaj o radu
upravnoga odbora u poslovnoj godini 1898/9.
Izvješće družtvenoga tajnika o minuloj poslovnoj godini glasi,
kako sliedi:


Slavna skupštino!


Prije svega čast mi je izviestiti slavnoj skupštini, da je družtvena
uprava u provedbi zaključaka prošlogodišnje glavne skupštine predložila
visokoj kr. zem. vladi na odobrenje nova družtvena pravila, nu da vis.
kr. zem. vlada nije obnašla ta pravila potvrditi, već ih je visokim odpisom
od 7. listopada t. g. br. 67194. povratila družtvenom predsjedničtvu
u svrhu nadopunjenja odnosno preinake njekih bitnih ustanova.
Povodom toga upriličio je upravljajući odbor izpravak novih družtvenih
pravila, koji će se slavnoj skupštini još tekom današnje sjednice na
pretres predložiti.


Nadalje je upravlj. odbor u smislu zaključka minule glavne skupštine
sastavio i družtvenom časopisu za mjesec rujan objelodaniti dao
proračun družtveni za g. 1900. kao i zaključni račun za g. 1898.


Napose mi je čast primjetiti, da se zaključni račun o gradnji šumarskoga
doma nije mogao podjedno proglasiti, pošto obračuni sa dotičnim
poduzetnicima dovršeni bili nisu, pak se s toga taj zaključni
račun sada neposredno slavnoj skupštini na pretres i odobrenje predlaže.


Upravljajući odbor obdržavao je od posljedne glavne skupštine n
svemu 4 sjednice i to 10. prosinca 1898., 12. ožujka, 17. kolovoza i


7. listopada.
U tim sjednicama bavio se je upravljajući odbor riešenjem tekućih
družtvenih posala, te finalisiranjem poslova oko gradnje družtvene zgrade,
koju je, usljed dne 27. rujna t. g. obavljene nadpohvalbe, od poduzetnikah
konačno preuzeta, kao nadalje i pripremama za obdržavanje ovogodišnje
glavne skupštine.


Što se napose tiče izleta, koji bi se imao ove godine poduzeti u
Bosnu, čast mi je izviestiti slavnoj skupštini, da se je isti morao odgoditi
do buduće godine, pošto se je bilo bojati, da bi se obzirom na znatni
trošak, što ga takav izlet zahtjeva, premalo družtvenih članova za isti
odlučilo. Društvena uprava pomišljala je stoga na to, da se priredi obći
poziv, kako bi se i nečlanovi mogli tomu izletu pridružiti, nu kako se
s raznih razloga nije mogla pravodobno obđržavati sjednica upravljajućeg
odbora, to je bilo konačno odlučeno, da se taj izlet odgodi na buduću
godinu, a za ovu godinu, da se poduzme izlet u šume u blizini Zagreba.