DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 49     <-- 49 -->        PDF

- G55 —
dovsk y odsječni savjetnik kr. zemalj. vlade. Bila su i strana družtva zastupana,
tako je presv. g. M. grof B o m b e 11 e s najavio, da će zastupati
obde hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva u Zagrebu, dočim
je austrijsko državno šumarsko družtvo zastupao vel. gosp. F. Zikmundovskj
kr. odsječni savjetnik, a ugarsko šumarsko družtvo vel. gosp.


J. Havas kr. šumarski ravnatelj.
Otvarajući I. drožtv. podpredsjednik vel. gosp. Ferdo Zikmundovskj
ovu glavnu skupštinu, pozdravio je sakupljene skupštiuare sliedećim
govorom:


Slavna skupštino!


Veleštovana gospodo!


Predsjednik našega družtva Presvietli gospodin Marko grof Bombelles
nenadano je obolio, pak je stoga zamolio mene, da ga na ovoj
glavnoj skupštini zastupam.


Moram, gospodo, priznati, da mi je ova zadaća tim težja, što se
ima na ovoj glavnoj skupštini obaviti izbor nove družtvene uprave, pak
bi mi stoga bilo mnogo milije, da je mogao Presvietli gosp. predsjednik
osobno ovoj glavnoj skupštini predsjedati.


Izporučujuć Vam pozdrav Presv. gosp. družtvenog predsjednika, i
ja Vas, gospođo skupštinari, sa svoje strane, kao i u ime upravljajućeg
odbora srdačno pozdravljam sa, dobro mi došli!


Podjedno mi je čast slavnoj skupštini priobćiti, du su za današnju
glavnu skupštinu prijavljeni kao zastupnici stranih družtava Presv. g.
Marko grof Bombelles za obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva;
Velem. gosp. kr. šumski ravnatelj Josip Havas za ugarsko zemaljsko
šumarsko družtvo; te konačno, da ja zastupam na ovojskupštini austrijsko
državno šumarsko družtvo.


Nadalje mi je čast priobćiti slavnoj skupštini, da ćemo morati
dnevni red danaSnje glavne skupštine nadopuniti u toliko, što ćemo kao
točku 4. staviti na dnevni red razpravu o novim družtvenim pravilima.


Kao što je na ime jur u družtvenom organu nagoviešteno biio, nije
obnašla vis. kr, zem. vlada odobriti predložena joj nova družtvena pravila,
već ih družtvu sa njekim opazkama natrag vratila. Nastala je stoga
potreba, da se one ustanove novih pravilah, kojim je vis. kr. zem. vlada
prigovorila, ponovno u pretres uzmu, te nadopune, odnosno preinače.


Upućujući Vas gospodo skupštinari u pogledu djelovanja upravljajućega
odbora na izvještaj družtvenoga tajnika, ponovno Vas pozdravljam
proglasujem XXIII. redovitu glavnu skupštinu hrvatsko-slavonskoga


šumarskoga družtva otvorenom.