DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 654 —


p. n. g. grofom Brandisom, koji posjeduje dvie liepe okamine od drva,
te se je izjavio pripravnim jednu od ovih prepustiti družtvu za šumar,
muzej. S toga predlaže, da se uputi kr. kot. šumar u Ivancu, neka bi
manji okamenjeni komad drva poslao o trošku družtva šum. muzeju.
Nadalje priobćuje, da je za svojeg putovanja po Ugarskoj našao u Lipto
ujvaru tanina, koji se proizvadja iz kore od omorike, koji daruje družtv.
šum. muzeju. Isto tako i nadjevenog hariša (Wachtelkoaig), dobivenog
od kr. nadlugara Kodblocha u Karlovcu.
Upravlj. odbor usvaja ovaj predlog i izrazuje družtv. podpredsjedniku
za učinjepi poklon zahvalu.


b) Gosp. odbornik J. Partaš priobćuje, da su u natječaju, koji je
oglasila zem. vlada za Bosnu i Hercegovinu u svrhu popunjenja mjesta
šum. asistenta i vježbenika u bosanskoj službi, i koji je bio dostavljen i
uredničtvn družtvenog organa u svrhu obnarođovanja, posve izpušteni
absolventi bivšeg domaćeg šumarskog učilišta u Križevcih, dočim su u
tom natječaju spomenuti slušatelji učilišta u Weisswasseru i Mor. Bieloj
Crkvi, koja su kao i bivši križevački zavod srednja šum. učilišta.


Pošto je to svakako samo pometnjom učinjeno, jer je dotični oglas
bio od strane zem. vlade za Bosnu i Hercegovinu dostavljen ravnateljstvu
križevačkog gosp. šum. učilišta na objavljenje, to isti predlaže, neka
se družtv. predsjedničtvo obrati predstavkom na vis. kr. zem. vladu, da
ovu nmoli, da bi vis. zem. vladu za Bosnu i Hercegovinu upozorila na tu
okolnost, pošto imade dosta absolventa domaćeg učilišta u Križevcih,
koji bi rado stupili u bosansku šumarsku službu, ali se usljed ovakovih
oglasa od toga odbijaju.


Predlog se usvaja.


Pošto je time bio dnevni red sjednice izcrpljen bude ova zaključena,
a ovaj zapisnik u sjednici upravlj. odbora od 7. listopada 1899.
pročitan, podpisan i ovjerovljen.


Dne 7. listopada t. g. obdržavana je pod predsjedanjem U. družtv.
podpredsjednika vel. gosp. Ferde Zikmundovskoga sjednica družtvenog
upravnog odbora, te će se zapisnik priobćiti u ovom listu, čim u budućoj
sjednici upravnoga odbora verificiran bude.


XXIII. glavna skupština hrv.-slar. šumarskoga đruživa. Ovogodišnja
po broju XXni. glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva,
bila je dobro posjećena. Sakupila su se u svem 92 družtvena člana. Skupština
obdržavana je dne 8. listopada t. g. u Zagrebu u družtvenih prostorijah
u „Šumarskom domu". Pošto je presvietli gospodin družtveni
predsjednik Marko grof Bombelle s bio žalibože bolešću zapriećen
ovogodišnjoj glavnoj skupštini predsjedati i prisustvovati, s toga je skupštini
predsjedao I. družtveni podpredsjednik vel. gosp. Ferdo Z i k m u n