DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 652 -
Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo obuašao je u području kr. šum.
ravnateljstva u Zagrebu imenovati: kr. šum. kandidatom u 3. stepenu


XI. plaćevnog razreda šumarskog pristava kod šumarskog odsjeka bos.
herceg, zemalj. vlade Josipa Wasznera , a privremenim kr. šum. vježbenikom
svršenoga slušatelja šumar, akademije Josipa Klausmanna ;
nadalje promaknuti: kr. nadšumara Vladimira Vasilievic´a u 1. stepen
IX. plaćevnog razreda
Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upravljajućeg´ odbora hrv,-slar. šumarskog
družtTa, obdržavane dne 17. kolovoza 1899. u Zagrebu u družtvenih
prostorijah pod predsjedanjem predsjednika presv. g. Marka grofa Bombellet-
a, te u prisutnosti I. družtv. podpredsjednika Vel. g. F. Zikmundovsky-
a, te p. n. gg. družtvenih odbornikah H. Grunda, R. Fischbacba,


E. Rosipala, B, Hajeka, D. Laksara, Ivana Partaša i tajnika A. Borošida.
Predmeti viećauja:


1. čitanje zapisnika minule sjednice.
Nakon proćitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po p. n.
gg. odbornicima R. Fischbachu i I. Partašu.


2. Razprava glede olakšavanja ovogodišnje glavne družtvene skupštine.
Tajnik čita dopis gosp. ureda otočke im. obćine od lO./VIII. 1899.
kojim isti predlaže, da se ovogodišnji izlet skupštinara poduzme u šume
Prej. kneza Thurn i Taxisa ili na Sljeme, te da se pregleda novosagradjena
parna pilana tvrdke societe d´ importation de Chene u Kustošijama
blizu Zagreba.
Obzirom na to, da je uprav, odbor i sam na toj pomišljao, da se
sa ovogodišnjom glavnom skupštinom spoji izlet u obližnje šume zaključuje,
da se isti preduzme u šume Prejasnoga kneza Thurn i Taxisa kod
Lekenika a podjeduo da se pregleda novosagradjena šumska željeznica u
susjednoj šumi Turopoljskom lugu.


Na dan pako skupštine neka se pregleda pilana tvrdke societe d´
importation de chene u Kustošijama.
Nadalje zaključuje upravljajući odbor, da se skupština obdržava na


8. listopada t. g. prije podne, a napred spomenuti izlet, da se preduzme
na 9. listopada. Podjedno se poziva družtvena uprava da glede toga
dalnje nuždne korake preduzme.
3. Pretres družtvenog proračuna za g. 1900.
Družtveni tajnik predlaže sastavljeni proračun za g. 1900.