DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 651 —


Obzirom na to, da se ovim načinom unovcivanja svojih
prestarih šuma, ne mogu novčane prilike brodske imov. obdine
(na kojima doduše ne oskudieva) u mnogom povećati, nego da
padom koli na kvalitetu toli i na kvantitetu svojih šuma ne će
ni onaj već i tako mali kamatnjak dobivati; došlo je na prvom


mjestu pitanje o unovčivosti suhareva na red, kojih i onako
prekobroj imade; a tada će doći na red postepeno za sječu
prezrele sastojine, kojih još ova imovna obćina ima u vriednosti
od 19,445.593 for.


Opazka uredničtva. Ni najmanje se ne čudimo, da
su pojedini dražbatelji nekoji puta u tolikoj mjeri procjenu
nadbili, tako, da je konačno procjenbena vriednost ovih stabala
nadbita za 37´13%. Uzrok tomu može ležati samo u prenizkoj
kvantitativnoj, a možda i kvalitativnoj procjeni. Ne obaziruć se
na potonju, moramo glede prve reći, da je valjda primitivnim
ocularnim načinom provedena, što najbolje dokazuje izkazana
drvna gromađa, koja mora da je doleko prenizko procjenjena. Po-
lag gornje skrižaljke iznosi množina ogrieva 27534 prostorna metra
ili reducirajuć isto (sa 0*6) u svem 16520 m´\ dakle ukupna
drvna gromada tih 5029 stabala iznosi 3039 m´´ gradje


+ 16520 m^ ogrieva = 19559 m l Polag ove procjene imalo
bi pojedino stablo samo 19559 : 5039 = 3-88 m´´, sto je bezuvjetno
premalo, kako će moći svaki potvrditi, koji te šume
ikoliko samo pozna. Svakako valja način procjene promjeniti.
Osobne viesti.
Imenovanja odnosno promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati : šumarskoga pristava imov.
obćine otočke Ferđu Brodskog a kot. šumarom iste imov. obćine sa
sustavnim! berivi; šumara-procjenitelja otočke imovne, Franju Althaler a
obćine nadšumarom-procjeniteljem iste imovne obćine sa sustavnimi berivi;
nadalje premjestiti: šum. vježbenika kod kr. žup. oblasti u Zagrebu
Dinka Blažić a kr. kot. oblasti u Sisak i šum. vježbenika kod kr.
žup. oblasli u Ogulinu Vinka Pačnik a kr žup. oblasti u Zagrebu.