DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 650 —


17 for. 20 nč., docim po starom cieniku nije niti I. razr. preko
100 cmt. promjera više stajao od 14 for. po 1 m^ stojećih
zelenih hrastova opredieljenih za veleprodaju.


Ove se izvale prođavahu stablimično, a dostalci istih bijahu
sami domaći šumski trgovci, obrtnici i imućniji seljaci.


Trgovci i obrtnici (većinom bačvari) izradiše ove hrastove
izvale na raznovrstne dužice, a kolari na raznu kolarsku robu.
Domaći obrtnici upotriebiše i manje vriednije komade, od kojih
načiniše dužice za pekmezarsku burad, dužice za škafove, kablove,
manju rakijsku burad i t. d., a seljaci si načiniše stupova


i tačaka za ogradjivanje svoga posjeda.
Priležeći nam izkaz jasnije predočuje unovčivost izvala,
za razdobje od pet godinah u šumama rečene imovne obćine.
03


Procie-Poprečno Poprečno


Dostalna


Građje Goriva njena stoji stoji 1 m^ U godini i šu


svota


3 vriednost stablo građje mariji


m^ p. m. for. nč. for. |n(5. for. nč. for. nč.


1894.


764 494.47 4160 6912 76 9125 68 n 95 13 40


II., III, IV., V.
1895.


1228 746-20 7158-8 11580 59 13851 — 11 28 12 62


II., III., IV., V.
1896.


1056 525-46 5461-1 7333 56 10911 01 10 33 14 52


TI III., IV., V.
1897.


956 584-36 5017 8185 73 13613 65 14 24 18 14


II., III., IV., V.
1898.


1026 688-92 5737-3 10041 10 12740 56 12 42 13 35


II., III., IV,, V.
5029 3039-41 27534-2 43638 74 60241 90 12 47 14 38 Ukupno.


Iz priležećeg izkaza moći ćemo zaključiti, kakovi su u tom
petgodišnjem razdobju kliniatički odnošaji vladali, ako pogledamo
množinu godimice vjetrom porušenih hrastova, a na
drugom opet mjestu kakove su pojedinih godina novčane prilike
bile, odnosno kako je koje godine potražba na robi od
izvala izradjivanoj bila, i to iz postignutih visokih ili nizkih
iznosa za pojedino stablo ili 1 m^ građje.


Glede samog ogrievnog drva možemo reći, da se je vrlo
jeftino prodavalo (p. m. po 60 nč.), jer i onako stari hrastovi
malo dobrih ogranaka imadu, a k tome još onako suhi kad
padnu na zemlju skrše se na mnogo i mnogo malih komadića,
koje reće nitko za male, a kamo li za veće novce, da kupi.