DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 93     <-- 93 -->        PDF

— 603 kupi
listinac vec u ono vrieme kad će i onako lišće početi padati,
to će se tlo i opet lišćem prekriti, te je prodiranje zraka do zemlje
mnogo hasnovitije po drveće nego li prekomjerna skrb za »snagu tla«.
Bez svake pogibelji može se takov postupak, primjerice svakih pet do
deset godina opetovati, te će davati ne samo neki prihod iz šume, već
će to biti jedna od shodaih gospodarstvenih mjera a ne gospodarski prekršaj.
Osobito je zgodno opetovati sabiranje stelje prigodom pripravne
i prozračne sječe u oplodnom sjeku u svrhu što lagljeg i uspješnijeg
pomladjenja. Ne valja zaboraviti, da ima i takovih okolica u kojih prihod
na stelji nadmašuje prihod na drvu. Same sastojine pokazuju tamo unatoč
opreznog steljarenja svakih 3—5 godina sasvim dovoljan prirast, prera
se tako već preko sto godina radi. Samo se po sebi razumjeva, da se na
južnih obroncih samo osobitim oprezom steljariti smije, jer će inače samo
pomladjivanje težko ići«. — Gdje je jaka stojbina, mi se s ovimi nazori
slažemo, navlastito od kada su težke krize gospodarstvo snašle, te je ono
prisiljeno sve više u šumi podpore tražiti.


P. n. gg. ćianovom na ubaviest.
Uredničtvo „Šumarskoga lista" nalazi se sada u Zagrebu (gornji
grad, Jurjevska ulica 7.) pod kojom adresom neka gg. članovi šalju
uredničtvu namienjene članke, objave reklamacije itd. Tom zgodom primjetiti
nam je, da mnoge reklamacije vrlo kasuo stižu, često nakon više
mjeseci, dapače iza godine dana, što je neprilično osobito u ouih slučajevih,
ako gg. članovi boravište promiene. U takovom slučaju umoljavamo,
da se ureduičtvu odma nova adresa saobći, u koliko to uredničtvo
samo iz službenih novina saznati ne može. Osobito bi nam drago bilo,
da nam gg. članovi pošalju kod dane zgode takove kratke notice o
raznih činjenica itd., koje bi mogle naše čitatelje zanimati a ne može
se predmnievati da bih inače saznati mogli, stoga ih za tu uslugu ovime
umoljavamo. UrtdlliČtVO.


Broj 11.176. i 11.177. — 1899.


Oglas dražbe.


Temeljem dozvole visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove od 6. listopada 1898. br. 63 493. odnosno od 26. travnja t. g.
br. 25541. i 6. lipnja t. g. br. 37.601., ter ovlasti upravnog odbora županije
požežke od 9. rujna 1899. br. 746. i 964. zapisnika, obdržavati
će se u uredu kr. županijske oblasti u Požegi dana 16. listopad a


g. 1899. u 10. satih prije podne dražbena prodaja hrastovih i cerovih
stabala sliedećih zemljištnih zajednica uz sniženu procienu.