DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 585 —


Družtvene viesti.


P. n. gg. družtveni članovi primili su zajedno sa zadnjim brojem
»Šumarskoga lista« poziv k družtvenoj skupštini zajedno sa programom,
iz kojega proizlazi, da je upravljajući odbor prihvatio predlog za mali
izlet u „turopoljske" šume i razgledanje nove parne piljane u Knstošijama.
Pošto će se moći zapisnik posliednje sjednice upravnoga odbora
odbora druži va tek kasnije — dok bude verificiran — priobćiti, to nam
je p. n. gg. družtvenim članovom orijentacije radi samo u kratko spomenuti,
da se nije mogao ni izlet u „Gorski kotar" i Primorje stoga
učiniti, pošto je upravnom odboru iz tamošnjih krajevah savjetovano, da
bi takav izlet koje od sliedećih godina priredio, jer da je vrieme odmaklo,
pa da možda ne bi moglo družtvo tako primljeno biti, kako
sami ti krugovi žele. Da bude izlet što s manjim troškom skopčan prihvaćeno
je stoga, da se priredi manji izlet u okolicu zagrebačku, kako je
i učinjeno. — Što se pako izdanja „svečanoga broja" tiče, spomenuti
nam je i opet, da je izdanje takovog s većimi potežkoćami skopčano,
nego što se je misliti moglo, ponajviše zbog dobave pojedinih slika i
podataka za životopis već pokojnih članova. Smjeralo se je stoga, da će
1. listopada izdati taj „svečani broj", a tada u studenom dvogubi broj
„Šum. lista" za listopad i studeni, nu pošto to nije moguće bilo, izlazi
sada dvosvezka obećanog „Šum. lista" za listopad i studeni, pa nakon
toga „svečani broj". Bude li ikako moguće, nastojati će se, da taj broj
možda jo3 do skupštine izadje i tom se prilikom medju gg. članove
podieli, ako ne, tada u studenu, makar i bez onih slika, koje se do toga
vremena pribaviti ne budu mogle.
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:


Crunzenliauser, Bauconstructionen in Holz. 1. Abtheilung, Gebalke,
Wande uud Dacher. (Ukrašeno sa 968 slika na 32 table). Ciena
10 maraka.


Seiler, Ursachen u. Polgen der jahen UberschvFemmungen u. die
.Mittel zu deren Beseitigung, unter besouderer Beriicksichtigung der
Stauweiher u. Thalsperren als Reserven fiir Bewasseruugeu u. Kraftanlageu.
Ciena 1 marka.


Holter, Bodenkunde. Ciena 20 novč.
Baum-Album der Schweiz. — Les arbres de la Suisse. (Izašlo u
njemačkom i francuzkom jeziku). Ciena 6 maraka.