DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 543 —


U nas je zakonom od 26/III. 1894. §. 14. i 15. glede
šuma stojedih pod javnim nadzorom propisano, da se za sve slične
šume ima sastaviti gospodarska osnova ili program; dakle
oblasti jeste poznat način bududeg gospodarenja i sjeČe.


Napred spomenuti zakon ali predmjeva, da su ved osnove
gotove, pak se »čisti i prieborni sjek« uvjek oblasti prijaviti
mora. To je glavno načelo zakona!


Ako je oblasti poznato uvjek gdje se sječe, i što se sječe,
lahak jeste nadzor.
Šumari imadu točan pregled sječe i kultiviranja izsječenih
površina.


Za naše odnošaje probitačno bi bilo, da se upodpuni §. 14.
zakona od 26/III 1894. glede dužnosti prijavljivanja sječe
oblasti.


Da se to izvede, u mnogom bi se olakšao rad šumarskoga
osoblja; a po šumarstvo bila bi velika korist.
Stoga dobro bi bilo, da mjerodavni krugovi obrate pozornost
»čistom i priebornom sjeku.«
To je rak-rana u šumarstvu, ako se sječa točno neprovadja;
odnosno ako se sječine za vremena nepošumljuju.
Ako je prijavljivanje sječe u Štajerskoj zakonom odredjeno,
ne bi škodilo, da se to uvede i u Hrvatskoj!
Odnošaji su isti.


Bagrem obični (Robinia pseudoacacia L.).


Zovu ga obično akacija, premda nije prava akacija, pa ću
se i ja tim imenom služiti, kad smo se na njega naučili. Svrha
ovome članku jest podati čitateljima po mogućnosti što jasniju
sliku drveta, za koje se je kod nas vrlo slabo marilo, a sad si sve
vise utire put, ne samo radi važnosti svoje u obrtu i gospodarstvu,
nego kao drvo, koje će nam stotine rali pieska pretvoriti
u zelene šume i stvoriti novo vrelo podpore za mlade
vinograde.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 544 —


Akacija spada u XVII. red Diadelfia, 6 razred Decandria


— Papilionaceae; Robinia.
Ime Robinia potiče od nadziratelja »Jardin des plahtes«
u Parizu Ivana Rob ina, koji je akaciju g. 1601. prvi uvrstio
u izkaz drveda. Po mnenju drugih prvu je akaciju zasadio
njegov sin Vespasian Robin g. 1630. (po Burkbardu g. 1638.
U Njemačkoj se je tekar god. 1763. počela kultivirati. Akacija
potiče iz sjeverne Amerike: Pennsjlvanije, Ohio, Illinois,
Kanade. Šumarstvo (njemačko naročito) bavilo se u prošlom
stoljedu mnogo više sa kulturom akacije. Radi brzoga rasta i
time, što se zadovoljava i najlošijom stojbinom mislilo se s njome
nadoknaditi prietedi manjak na gorivu. Osobito se je izticao
kao zagovaratelj njezin dr. Fridrik Kasimir Medicus, falački
vladin savjetnik i ravnatelj visoke škole u Heidelbergu. Isti
je izdao g. 1796. brošuru: Unechter Akazienbaum; zur Ermunterung
des allgemeinen Anbaues dieser in ihrer Art einzigen
Holzart«, u 5 svezaka. Proti Medicusu digao se naročito


G. Ljudevit Harti g (1798), koji je dokazivao, da se pomodju
akacije ne može prepriečiti manjak na gorivu. Svakako da
imade uz svoje prednosti i mana, da je akacija drvo, koje
traži mnogo svjetla, što je opet ubitačno po stojbinu, a i radi
svojih bodljika vrlo je nespretna za izradjivanje.
Da se pobliže s njom upoznamo!


Botaničke olbilježje.


Stablo akacije je liepo i uspravno. Krošnja dosta riedka
i nepravilna. Kora već za rana debela, duboko razpuca, korenje
je jako i razgranjeno. Lišće je lihoperasto, na crvenkasto zelenoj
petlji (po 11—25 samostalnih listića) poredano, na gornjoj
strani tamno zeleno, dolje plavkasto 2—4 cm. dugo, 1—2*5 cm.
široko. Puplje je sitno, sakriveno, slabo dlakavo, i na obje
strane, barem na duljim granama, po jedan čunjasti i oštri
trn. Cvietovi su obilni, u dugim, visećim grozdovima, bieli-
Cvjeta u svibnju i lipnju. Plod je u mahunama, koje su 6—7 cm.
duge, a IV2 cm. široke, plosnate, gole, crvenkasto smedje, sa
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 545 —


6—8 zrna. Zrno (sjeme) je 5 mm. dugačko u spodobi bubrega,
smedje, sitno crno šrafirano. Dozrije u listopadu, studenom, a
odpada u veljači, dočim mohune ostaju još dugo otvorene na
stablu, iza kako se je sjeme istreslo. Dok je sjeme u mohuni,
zadrži klicavost 2—3 godine. Klicavost se računa na 50 do
807o- 1 Hektolitar sjemena važe do 75 kilograma, a na 1 klgr.
sjemena idu po Hessu 60.000, po Hammu 30.000, dočim sam
ja nabrojio 56.400 zrnaca. Klica probija za 2—3 tjedna sa 2
velika, obratno jajasta, mesnata, bliedo zelena lističa (Samenlappen).


Aiiatomijsko obilježje.


Bielika, koja obuhvaća samo nekoliko zadnjih godova, je
žućkasto biela, srčika žuto smedja, ponešto zelenkasta. Pore su
kao u dudovine, samo su prama spoljašnjoj medji (naročito u
širokim godovima) poredane u periferične nizove, slično kao
i u briesta; osim toga sve su (osim najmladjih) zatrpane parenchimskim
delicama, te se iztiču kao jasne, žute pjege. Srčani
se traci manje razpoznaju nego u dudovine.


Drvo je sastavljeno od cijevi, trachejida, sklerenhimskih
vlakanaca, vlaknastih ćelijica i parenchima. Drvo je težko,
tvrdo, težko se ciepa, elastično je, čvršće od hrastovine i trajno.
Gorivna snaga mu je po G. L. Hartigu 080, po Th. Hartigu
1"31. Dakle svakako ne zaostaje mnogo za bukovim. Specifična
težina je u sirovom stanju 0*75—1-21, u suhom 0-58—-0"85.
O gibkosti i snagi drveta neka nas uvjere i iztraživanja prof.
Nordlingera. Sravnit ću ovdje samo bukvu i hrast sa akacijom.


Specifična
Odpor savijanja


Potezni odpor Odpor pritiska


Vrst drveća težina u
(Beugungsfestig


(Zugfestigkeit) (Druckfestigkeit)


suhom stanju
keit)*


1636 6-12 11-53


Fagus sylvatioa . 0-742


Quot. 22-1 Q. 8-25 Q. z 15-3
13-11 5-11 10-20


Quer. pedunculata 0-757


Q.
17-3 Q. 6-75 Q. 13-5
18-33+ x 637 13-07
Kobima psendoa. 0-769


Q.
23-8 Q. 8-28 Q. 17-0
* Ovi nam se 1)vojevi slabo svidjajii. Ur.
39
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 546 —


Akacija raste isprva brzo, tako da jednogodišnje biljke iz
sjemena dosegnu visinu do 160 cmt., a iz panja preko 2 mt,
nu posije popusti u rastu i riedko dodje do jačih dimenzija.
Zrelost postigne u 20—25. godini, a dosegla je već i dobu
od 200 godina. U srednjoj Europi dodje do 25 mt. visine i
80 cm. debljine. Rodi sjemenom svake godine ili barem svake
druge. Akacija je jedna od najskromnijih vrsti drveda, zadovoljava
se sa najlošijom stojbinom, samo na vlažnom i tresetnom tlu
ne uspieva. Uspieva dobro na ravnom, pješčanom tlu, na pjeskuljama,
ne traži dakle vlage, ali tlo mora da biide lagano i
toplo, dakle ilovasto pješčano ili vapnasto; na samoj ilovači
gine. Položaj mora da je topao i proti vjetru zastiđen, u smjeru
ist jugoistoka, juga. Na mraz je vrlo ćutljiva, osobito s proljeća,
mladi izbojci smrznu se jeseni i zimi vrlo lahko. Sušu
lahko podnaša. Čvrsto stablo odoljeva buri, samo pojedini
ogranci lahko se odkidaju. Takodjer joj vrlo škodi i snieg i
led, jer kida grane i vrhove. Pošto je akacija vrst, koja traži
mnogo svjetla, najviše od svih listača, to kvari tlo u Čistoj
sastojini. Izbojna snaga akacija je vrlo velika, tjera iz panja i
korenja vrlo brzo.


Kultura akacije.


1. Akacija iz sjemena.
Kad je sjeme dozrielo, mahune se poberu i na suncu suše,
na plahtama izmlate i trijerom sjeme očisti. Prije nego se posije,
drži se sjeme u pokrivenom situ nad vodenom parom dotle,
dok se tako umekša, da se dade sa dva prsta zdrobiti, ili se
u toploj vodi jedan dan moči. Priredjena zemlja, u koju ćemo
akaciju posijati, poravna se drvenim valjkom, sa špagom se
razdieli u stopu široke dielove, i u koje sa držalom od grablja
povučemo do 3 cm. duboke brazde, u koje se posije sjeme i
sa grabljama lagano pokrije. Bolje je, ako udesimo sjetvu pravilno
na brazde (Rillen) sa za to priredjenom daskom (Rillenbrett)
najjedno stavnije vrsti. Takova je n. pr. Langova daska,
koja sastoji od jednostavne daske 44 cm. široke, na kojoj su
po dužini pribite 2 letve 2 cm. široke u odaljenosti od 20 cm.,
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 547 —


što je obzirom na brzi rast akacije najzgodnija širina brazda.
Debljina letava za dubljinu brazda može za akaciju biti veća
nego za druge vrsti, dapače i do 7 cm., jer su pokusi dokazali,
da kod jačeg pokrova akacija bolje niče, podnaša dapače
i do 10 cm. jaki pokrov. Nekoji bode samo od ´/a najviše ^Ji cm.
Ne ćemo pogriešiti, ako pokrijemo sjeme sa 2 do 3 cm. debelom
vrstom, osobito u našim krajevima, gdje akacija nije toliko podvržena
usljed oštrog podneblja pozebi kao u Njemačkoj.


Sto se tiče množine sjemena, to če odlučiti klicavost sjemena
i klimatički odnošaji. Po Burkhardu bi došlo na 4 četvorna
cm. 4 zrna, dakle jedno zrno na četvorni cm., Fiirst
uzimlje dvostruko. Ako se držimo ovoga, trebali bi na 1 ar (ako
su brazde 2 cm. široke, a 20 cm. odaljene jedna od druge)
3 klgr. sjemena, računajud na klgr. 56.500 zrnaca. Po mnenju
direktora Beauregarda da je dovoljno jedno zrno na jedan
četvorni palac odgovaralo bi velikoj klicavosti sjemena i zgodnom
podneblju za akaciju, kako to i jest na ugarskim pjesku-
Ijama, za koje odnošaje je on to i mislio. Pošto je to kod nas
podneblje umjerenije i akaciji priličnije od onoga u Njemačkoj,
to mislim, da bi uz dobru klicavost dovoljno bilo jedan najviše
jedan i pol kilograma sjemena na ar. Mnogi preporučuju
vrlo gustu sjetvu kao n. pr. kod bora, ali su pokusi, koje sam
vidio, dokazali, da akacija ne voli, kad je gusto posijana. To
je bez dvojbe i direktor Beauregard znao, kad je preporučio
tako malu količinu sjemena. Bor mora da razvije specijalno
glavni korjen, kod njega želimo, da mu taj čim dulji bude, a
za tim mu i sama narav ide; dočim akacija ima zadaću, da i
postrano korjenje razvije i razširi, a k tomu i sama treba zraka
i svjetla.


Pred menom su dva primjerka tromjesečne akacije. Jedna
je sijana vrlo gusto, druga mnogo rjedje. Pa koja razlika: prva
je 50 cm. s korenom dugačka, postrani korjenčići slabi, vrlo
tanki i po nekoliko cm. dugački, dočim je drugi primjerak
87 cm. dug (s korenom), sa jakim pobočnim korenjem od 8
do 17 cm. dugim. Prva je 2 mm. a druga 5 mm. debela u


*
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 548 —


vinisi od 5 cm. izmed korenja. Gusto sijanje daje više materijala,
ali za koliko je taj malerijal lošiji, a često i ne odgovara
svrsi!


Sjeme valja da je svježe, premda zadrži klicavost 2—3
godine, i da ga po mogućnosti sami kupimo. (Koliko se može
osloniti na naručeno sjeme, neka služi za primjer ovaj slučaj:
imovna obd. gjurgjevačka naručila je od tvrdke S. iz B. N.
mj. sjemena od akacije. Pokusna klicavost na Steinerovom
aparatu iznašala je 29°/o, a od 56.500 zrna (1 klgr.) niklo je
faktično samo 5060, dakle ni punili 9% ! Što je tomu krivo,
nisam mogao do sada konštatovati, ali svakako da sjeme nije
valjalo.


Vlastito sjeme, što ga sami uberemo sa okolišnih akacija
bolje je ne samo zato, što smo sjegurni, da sjeme nije staro,
stara roba podmetnuta, nego je od aklimatizovanih akacija klicavost
veća. Takodjer valja paziti i na to, da sjeme ne ostaje
vani dugo ležati, jer je pokus sa ubranim sjemenom od oborenih
akacija pokazao samo 34% klicavost. Sjeme izklije nakon
2—3 tjedna. Biljke valja češće plieviti, a krivo je mnienje, da je
dosta jedanput. Trava, i u obće korovlje vrlo je ubitačno po
napredak akacije, pa ako i jest zadovoljna svakakovim tlom,
žegi i suši prkosi, to je s druge strane vrlo dutljiva, te se
svaki manjak hrane, svjetla i zraka, što ga korovlje oduzimlje,
znatno opaža u njezinom napredku, jer ona samo s početka
tako rapidno raste, posije znatno polaganije. Tu bi opet štednja
na radnim silama značila raztrošnost i uzgoj lošeg materijala.


Dogodi se, da se zimi još neojačani vršci akacije smrznu,
ali to ne škodi, jer na proljeće pobočno puplje dalje tjera, a
dobro je takove biljke i prirezati. I kasniji mrazovi znadu joj
naškoditi, jer je vrlo ćutljiva.


Najviše se presadjuje kao jednogodišnja biljka u tlo, koje
želimo pošumiti, za zasaditi odvale uz željezničke nasipe, za ogradu
i pješčano tlo. Prerada voli i ona sa kalijem bogato tlo, zadovoljava
se i sa slabijim ilovastim, sa kalijevim pjeskom. Sadi
se obično u četvornoj mreži od 1 mt. ili trokutnoj od 1 ´A m.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 549 —


odaljenimi redovi i daljinom biljka od 1 m. Lošije tlo mora
se naravno prije obraditi i korov odstraniti. Kao jednogodišnja
biljka dosegne visinu od 1 m. i više. Ako želimo jače biljke
za presadnju dobiti, udarimo zazmak brazda na 30 cmt. Dvogodišnje
biljke su za presadnju nespretne, te se samo za nasade
rabe.


2. Akacija iz panja:
Akacije još pomladjuju i izbojci iz panjeva ili korenja,
pošto akacija ima izvrstnu izbojnu snagu, da joj jednogodišnji
izbojci pače i preko 2 mt. segnu. Pitanje je, koji je način
pomladjivanja bolji; iz panja ili korena. Kod pomladjivanja iz
korena izkopa se panj dosta duboko, negdje pače i korenje
gdje je bolje tlo, da se veča drvna gromada izvuče. Iz preostalog
slabijeg korenja iztjeraju mladice dosta gusto i liepo,
kao da bi akaciju posijao, i mnogo ljepši izgled imade takova
šuma, od one iz panja pomladjene. Ali zato je u novoj drvnoj
gromadi razlika, koja se neda pokriti niti korišću, što ju imademo
u siromašnim predjelima na drvu od korjenovine, niti
liepim izgledom. Već prve godine su izbojci iz panja za 30
do 40"´o u duljini i debljini napredniji od onih izbojaka iz
korena. Osim toga izbijaju mladice i iz korenja, koje sa panjem
ostane, i te su mladice jače od onih, što izbiju iz samog
korenja, koje ostane iza izkopanog panja. I dočim mladice,
koje iz panja izbijaju, potisnu one iz korenja, koje iza 3—4
godine znadu izbiti, to se one prve puste za nadstojna stabla,
a ove nam dorastu do uporabe za kolje za vinograd i sitniš, i
sjeku se prigodom prve proredbe. Napokon naravna je stvar,
da se izbojci iz korenja mnogo laganije i sporije razvijaju od
onih iz panja, i tako usljed toga, što nemogu tako brzo odrveniti,
nježni su i ćutljivi, te izvrženi pozebi, osobito kvaru od
sniega i leda.


Dogodi se, da nam je šuma odviše riedka, možda stoga,
što smo imali premalo biljka a površina je bila velika, bud
skojega drugoga razloga, to ćemo izkopati prema potrebi duge,
2—3 stope duboke, a toliko i široke jarke.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 550 —


Svaki presječeni korjen akacije tjera množinu izbojaka,
koji nabrzo obrastu stiene jarka i uspješno u vis tjeraju. Kad
su se nekoliko stopa u vis digli, zasipljerao grabe ali samo
stoga, da ih nema, da ne smetaju.


Uporaba akacije.


Prema izgledu i nepristupnosti svojoj došlo je drvo akacije
do prilično znatne i proširene uporabe. Svakako su tomu dopriniela
dobra svojstva ovoga drva, koja redaju akaciju medju
najbolje vrsti drveća. Drvo je težko, ta specifična težina mu
je u suhom stanju 071 ; po cjepkosti spada u isti red sa briestom
i grabrom, u žilavosti nadkriljuje bukvu i grab, a u trajnosti,
ako baš nećemo reći, da nadkriljuje hrast (Pfeil, Hess),
mu svakako blizu stoji. Drvo je po svojoj elastičnosti i gibkosti
vrlo upotrebljivo za rukotvorine, a po gorivosti spada u


J. razred, dočim hrast u IV. Upotrebljuje se za podvlake, za
zdenčane cievi, kod brodogradje za klinove, za žbiee; stolar i
kolar rabi za sitnije stvari; tokar i rezbar rabi ju takodjer,
pače rabe ju i za gradju kod krovova; u obde je uporaba vrlo
razgranjena. Samo za podzemnu uporabu nemože se preporučiti,
jer se vrlo brzo gljive uhvate i drvo pokvare. Kod nas,
gdje se je akacija istom počela gojiti, rabi se samo za kolje u
vinogradima, za živicu i kao gorivo. Kolje se prema traženim
dimenzijama može dobiti već četvrte godine, jače pako osme
godine. U jednom predjelu doljnje Austrije, kako mi je poznato,
krči se svake treće godine jedna stanovita površina za
kolje. Kal se prodaje do 96 for. to je dakle godišnji prihod
od 32 for. Kolje za vinograde ne valja sirovo upotriebiti, jer
se skrivi. Jednostavno se naguli, da može zrak do drveta, sveže
u kupove po 50 komada i baci kamo u pojatu, gdje ne smeta.
Preko zime se drvo osuši i na proljeće nam stoji na uporabu
čvrsto i suho.
I lišće akacije je slastna hrana osobito ovcama. Iz statističkih
podataka Engelove brošure; Holzindustrie Ungarns,
koji su glede industrije akacije vrlo mršavi, doznajemo n. pr.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 551 —


da u županiji Aradskoj, predjelu Ueliblat akacija od 30 godina
pokusno stablo mjeri 26 cm. u debljini, 12 cm. u visini (150
metara nad morem), ima je 356 stabala po rali sa 97 m´. I to je
u tlu, kako si ga lošijeg jedva pomisliti možemo (živi piesak).
Ugarska imade nizke šume akacije 62269 rali sa 76809´´m. (?)


Trsti akacija.


Ostale vrsti akacije je jesu:


Bobinia pseudoac. var. variegata sa bielimi pjegami po lišću,
» » » inermis Dum. sa grana bez bodljika,
» » » umbraculifera (Kugelakazia) sa okruglom
krošnjom, kasnolista, cvjeta koncem
svibnja.
» » » aurea, sa žutim lišdem.
» » » crispa Hort. sa nafrkanim lišćem.


Robinia hispida L. crvena akacija (borstige, rothe A.)
malo, gusto, listnato drvo sa vrlo malimi stipularnimi trnovi,
dlakastimi grančicami i mahunami. Cvjetovi su vrlo veliki, ružičasto
crveni u okruglim grozdovima.


Rob. viscosa Veet., drvo srednjega uzrasta, sa malimi stipularnimi
bodljikama. Grane, petlje lišda i cvieta su priljepčive,
crvenkasti cvjetovi vise u gustima dugoljastima grozdovima.


Eobinia Bessoniana, bez bodljika, monophjUos Plort. kao
predjašna bez bodljike.


Sa prvom je vrsti pravljen pokus, ali iznikla biljka bila
je puna bodljika. Dne 12. travnja o. g. posijano je u biljevištu
25 grama Rob. Bessoniana, od toga je 107o izniklo. Dne 25.
srpnja iznašala je duljina stabljike od najveće biljke 35 cm.
a korjen 22 cm., dočim je srednja biljka obične akacije mjerila:
stabljika 62 cmt. a korjen 22 cmt., dočim je srednja biljka
ove akacije mjerila: stabljika 62 cmt., koren preko 25 cmt.


Našao sam razliku od obične akacije samo u lišću, što je
gore jače urezano. Možda je pometnja od firme, ili koja druga
vrst podmetnuta, da se samo naručbi udovolji, dočim R. monophjlos
nije se mogla ni dobiti.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 552 —


^Neprijatelji akacije.


ISTa koncu da spomenem dosada poznate neprijatelje akacije,
kojih, kao će se vidjeti, nije mnogo, a i vedina tih nije
osobito pogibeljna. Možda će se s vremenom naći još koji neprijatelj,
jer akacija nije drvo kod nas još udomljeno, pa će
se možda po koji podkornjak zabušiti u njezinu koru i drvo,
i po gdjekoja vrst gusjenica leptira namečiti na njezino slastno
lišće.


Od životinja ovce i koze rado brste mlađe izbojke, a zečevi
i kunići vrlo slastno glodju zimi koru akacije, a i miš
znade zagristi. Proti tomu, ako mislimo, da se izplati i moramo
da to uradimo, dade se pomoći, ako koru okužimo, osmradimo
sa razredjenom Latrinom, kojoj se primieša još Assa foetida
(dobije se u svakoj ljekarni), i to se sa četkom namaze
na koru, a da dulje stoji primiješa se malo ilovače.


Od kukaca najveću štetu pravi, naročito u pješčanim predjelima,
vrst hrušta, Melolontha fuUo, čije ličinke grizu korenje
akacije i tako naravno već u početku biljku unište.


Na stablu, odnosno mladim izbojcima, vrlo je štetna bagrenova
uš, Lecanium Robiniarum Dongl., koja je na ugarskim
akacijama dosta kvara napravila. Slična je razrezanom jajetu,
u visini od 3—4 mm. tamno smedje boje, priliepi se kao oklop
— odtale njemačko ime Schildhaus — na mlade izbojke, koji
onda zaostanu u rastu, a slabiji se i osuše. Kad ju skinemo,
ostane biela mrlja poput praška, po čemu se i pozna, da je tu
bila uš. U tom bielom prašku nalaze se mlade ličinke, koje se
se brzo razšire po lišdu i mladim izbojcima. Mužak je krilat,
dosad još nedovoljno proučen, posije parenja odmah ugine.
Ženka leže preko 300 jaja. Obrana je težka, samo djelomično
preprečuje štetu, a i skupa je, ma da i samim vapnom škropimo
i mažemo, dade se provesti kamo u nasadima, gdje nije
mnogo stabala zaraženo. Šteta je ondje dosta znatna, gdje se
goji akacija kao nizka šuma za kolje i drugi sitniš. Nema
davno, što je opažena i opisana, od godine 1881.


Potanko ju opisuje magjarski strukovnjak Horvath u
izvješću akademije znanosti od god. 1892,, koji je imao zgode,
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 553 —


da ju na ugarskim pjeskuljama motri, gdje je dosta štete napravila.


Mnogo te uši utamani kornjaš Anthribus varius Fabr.
Njegova ličinka kao parasit uništi izpod uši sva jajašca. Kukac
ovaj spada medju kornjaše Bruchidae, crn, gusto piknjast,
sivkasto dlakast. Krila su piknjasta u prugama i sivo mrljasta.
Dug je 2"5—4 mm. Ako se u velikoj množini pojavi, daleko
više utamani uši od najboljeg sredstva.


Puplje s proljeća napada Peritelus familiaris. O njemu
neznam pobliše ništa redi, a nisam ga mogao nadi ni u Ratzeburgovom
djelu od god. 1895. (bio bi zahvalan kome, da o
njem što pobliže napiše), samo to znam, da se preporučuje tjerati
pure u šumu dok vjetar duva. koji ga s drveta sruši, i
one ga slastno pozoblju.


U samo drvo udubi se Hylesinus fraxini, dobro poznati
jasenov podkornjak i To micusdomesticus, (Xyloterus d.) koji
je vrlo sličan običnomu lineatusu, dug je 3 mm., krila su mu
žuta, ovratnjak crn. Najprije buši drvo prama srcu, onda mu
se hodnik razgrani u više trakova poput vila sa 4 oduga zuba,
dakle nisu tako pravilni trakovi i ravni kao kod lineatus-a.


Lišde napada gusjenica poznatog nam leptira Porthesi a
chrjsorhoea, mali leptir, dug 15 mm, razkriljen širok 30—
40 mm. Krilca biela, prednja sa crnom mrljom. Na stražnjem
kraju tiela ima ženka čuperak vrlo žut, poput hrdje, odkale i
ime latinsko (i njemačko Goldafterspinuer). Pravi znatnu štetu
na lišdu i cvietu.


Tako iLithocolletis acaciella.


I u sjemenu su ved našli kukaca. Tako sitni kornjaš Bru chus
villosus, 2—2´/2 mm. dug, crn, na gornjoj strani pravilno
finom dlačicom obrašten, noge sasma crne. Osim toga
kornjaša napada sjeme i moljac Tinea sericopeza, sitan
leptirić 6 mm., prednja krilca su mu tamno smedja sa crnim
mrljami, stražnja siva. Dvostruke je generacije, leti najprije u
svibnju i lipnju, onda opet u srpnju i kolovozu. Ova druga
generacija napada sjeme. Šteta se u tome sastoji, što podgriza
sjeme (ljusku, mohunu), da prije odpane još nezrelo.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 554 —


Od bolesti nalazimo gljivu Polyporus sulpliureus,
vrlo poznat i razširen parasit, koji se nadje na ranama drveta
i brzo se razširi, drvo postane tamnocrveno i osuši se. Gdje
mu se desi zgoda, da kroz rane drveta može da prodre van,
izraste svake godine gljiva (guba) mesnata, liepe žute boje, na
gornjoj strani žarke crvenkasto žute boje.


Nectria cinnabarina ubija mlade biljke, a Septoria
currat a na doljnjem kraju lišća akacije vise napada sa strane,
a opaža se, kako lišće na okrajku tamni i suši se. Mjcelium
gljivice prouzroćuje, da se epidermis stanice raztvara i suši, i
listovi često sasma, nu većinom samo dielomice osuše. Dogodi
se, da 80 do 90^0 lišća napadne, nu pošto se dosad nije opazilo,
da mnogo stabala napada, nije se bojati pogibelji. I tako
sam nabrojio po mogućnosti sve dosada poznate neprijatelje
akacije, pa ih nema kako se vidi ni mnogo, što povećaje vriednost
toga drveta.


Nastojao sam ovime, da podam što bolju i jasniju sliku
toga inozemnog drveta, koje se jedino može kod nas preporuručiti,
i koje će nas riešiti tolikih stotina rali pjeskulja, a
ujedno podati novo vrelo podpore našim opustjelim vinogradima.


Vaclav Fttksa.


Opazka . Ovaj članak liepo nadopunjuje članak g. kot.
šumara Belamarića, pa ga stoga odma u ovom broju i donosimo,
te navlastito upućujemo na ta dva članka gg, šumare,
kojim je uprava šuma naših zemljištnih zajednica povjerena,
jer je bagrem drvo, kojeg se uzgoj za iste u mnogih slučajevih
najtoplije preporučiti može. Uredničtvo .