DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 510 —


e) Kupljena stabla može dostalac izraditi u njemu povoljne tehničke
svrhe, dočim ogranci i ođpadci ostaju zemljištnoj zajednici.
f) Dražbovatelji imadu u ponudi navesti da su im obći i naposebni
dražbeni uvjeti dobro poznati i da ih bezuvjetno prihvadaju.


g) Naposebni dražbeni uvjeti mogn se uviditi kod podpisane kr.
kotarske oblasti, obćinskog poglavarstva u Grižanih i obćinskog šumara
u Bribiru.


U Cirkvenici, dne 7. kolovoza 1899.


Kr. kotarska oblast.


6.085.


Oglas.


Dne 3. listopada t. g. u 11 sati prije podne prodavati će se javnom
dražbom uz pismene ponude kod ovoga ureda 4530 hrastovih stabala u
vrieđnosti od 140.832 for. 77 nč. u 11 šumskih predjela.


U Belovarn, 18. kolovoza 1899.


Šumsko-gospođarstveni ured imovne obćine Križevačke.


P. n. gg. ćlanovom na ubaviest.
Uredničtvo »Šumarskoga lista« nalazi se počam od mjeseca


kolovoza 0. g. u Zagrebu (gornji grad, Jurjevska ulica br. 7.)


pod kojom adresom neka gg. članovi šalju uredničtvu namienjene
članke, objave, reklamacije i t. d.
Uredničtvo.


Dređjujelvan Partaš,prof. šum. akademije u Zagrebu Tisak C. AHtreehta(Jos. Wittasek).