DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 509
Broj 7362. — 1899.


Oglas dražbe.


Kod kotarske oblasti u Cirkvenici obdržavati će se dana 15. rujua
1899. temeljem odpisa veleslavnog upravnog odbora županije modruškoriečke
u Ogulinu od 14. srpnja 1899. broj 977. dražba sliedećib stabala
u šumah zemjjištne zajednice Grižane.


v EH
J2
S3
MOJ
3
´5"
ft
ao
J4
B
3XC
P
tu
>TS
>
Za tvorivo
sposobna
drvna gromada
m.
cS
OD
5>
ii g.s 3L§ 3
for. 1 nč.
03 2
» 2
3 "S s2 2-2 ´^ a 0
PH
1for. inč.
Opazka
1
2
Padež
Grohote
jelovo
!)
140-60
31524
100
100
44
40
40
1
618 : 64
946 1 50
/ Rok za izradbu i
\ dovoz do 30.8.1900.
( Vrieme ugovora
\ do 30. kol. 1900.
3 Vučja škulja >, 89-51 40 3 80 313 28
4 Oštri vrh » 87-29 66 4 40 384 08


a) Dražba će uzsliediti samo putem pismenih ponuda, ter ponuda
veže nudioca odmah čim ju je predao, a zemlj. zajednicu Grižane tek
nakon višjeg odobrenja.


b) Samo ona ponuda će se u obzir uzeti koja bude predana do
11 sati prije podne kod urućbenoga zapisnika pođpisane kr. kotarske
oblasti i koja bude obložena žaobinom od IO"/,, (deset) od isklične ciene
dotične stavke, ili u gotovom novcu, ili za jamčevinu prikladnih vriednostnih
papirih.


c) Postane li nudioc dostalcem, to će mu se žaobina pretvoriti u
jamčevinu i uložiti u blagajnu zemljištne zajednice Grižane.
d) Ponude moraju biti propisno biljegovane i valjano zapečaćene
i na omotu imati napis: »Ponuda za dražbu stabala odredjenu za dne


15. rujna 1899. za stavku «.