DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 508 —


Natječaj«


Ovilne se razpisuje natječaj za popunjenje jubilarnog stipendija
hrv.-slav. šumarskog družtva za polazak šumarske akademije na kr. sveulištn
Franje Josipa I. u Zagrebu u iznosu od godišnjih 300 for. (tri
stotine forinti) i 40 for, (četrdeset forinti) za ekskurzije, učila i dr.


Pravo na ovaj štipendij imadu samo sinovi članova brv.-slav. šumarskoga
družtva. Molbenice obložene sa krstnim listom, svjedočbom
zrelosti gimnazije, realne gimnazije ili realke i liečuičkom svjedočbom,
da je molitelj sposoban za šumarsku službu, imadu se najkašnje do


25. rujna o. g. podnieti podpisanom predsjedničtvu (Zabreb, Šumarski
dom, Trg bana Khuen-Heđervary-a).
U Zagrebu, 24. kolovoza 1899.


Pređsjediiičtvo hrv.-slav. šumarskog družtva.


Broj 47508. — 1899.


Natječaj.


Početkom školske godine 1899./1900. imadu se popuniti dva stipendija
po 300 for. godišnjih za redovite slušatelje šumarstva na mudroslovnom
fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.


Natjecatelji za ta stipendija imadu da doprinesu:


a) Erstni list odnosno domovnicu kao dokaz da su zavičajnici u
u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji;


b) maturalnu svjedočbu srednjega učilišta (realke, gimnazije);


c) liečničku svjedočbu, da su zdravog tjelesnog ustroja, te za službu
šumarsku sposobni;


d) revers da će, budu li dobili štipendij barem 10 gođiaah služiti
u javnoj službi ovih kraljevinah; taj revers ima biti podpisan po molitelju
i njegovih roditeljih odnosno tutoru, te potvrdjen po tutorskoj oblasti.


Molbenice valja podnieti neposredno kr. zemaljskoj vladi, odjelu za
unutarnje poslove do 15. rujna t. g.


Kr. lirv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove,


u Zagrebu, dne 12. kolovoza 1899.