DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 506 —


razreda kojeg srednjeg učilišta ili onaj, koji ima 6 razreda koje srednje
ikole, jednogodišnju predpraksu i dobu od bar 18 godina, a kriepkoga je
tiela. Ova će škola biti internat pod nadzorom četvorice stručnih učitelja,
koji u zavodu stanuju, a smještena je u krasnih novih prostorija. U velike
se hvali i naučna osnova ove škole.


Dz ovaj zavod, pak tečaj u Hebu i lani otvorenu srednju šumarsku
(zovu ih viša učilišta) školu u Brucku na Muri u Štajerskoj (kod ustrojstva
iste tražili su ustrojni statut iz Križevaca) pa školu u Bieloj (Weisswasser)
u Ceskoj, Bieloj Crkvi (M. Weisskirchen) u Moravskoj i Lavovu
u Graliciji, ima dakle u Austriji 6 šumarskih škola sasvim sličnih sada
dokinutoj šumarskoj školi u Križevci h.


U kr. šumarskoj akademiji zagrebačkoj prislonjenoj uz kr.
sveučilište Franje Josipa I. u Zagrebu, bilo je koncem prošle školske
godine 1898./9. u svem 22 slušatelja. Broj slušatelja umanjio se je tečajem
godine, nu još je to broj za naše odnošaje dovoljan. Predavanja
zaključena su koncem jula, a počimlju početkom oktobra o. g. Glede
upisa za redovite slušatelje vriede propisi, koji i za ostale sveučilištne
slušatelje. Ove godine započeti će se sa predavanjem — izim prvoga —
još u II. tečaju ove akademije. Upozoravamo na do sele spomenuto sve
one, koji žele učiti šumarstvo i to ne samo pripadnike Hrvatske i Slavonije,
već i sve južne Slavene, jer je to jedina visoka šumarska škola
na slavenskomu jugu.


Austrijsko šumarstvo na svjetskoj izložbi u Parizu g. 1900.
U br. 17. Oester. Forst- u. Jagd-Zeitung opisano je u ovećem uvodnom
članku potanko, kako će austrijsko šumarstvo na izložbi u Parizu zastupano
biti; ujedno je donesena slika krasnoga paviljona opredieljenog
za šumarstvo, lov i ribolov. Za iztočnu polu monarkije nismo još objelodanjenih
odnosnih podataka našli.


Industrijalno i gospodarstveno vieće u Austriji. Zajedničkom
naredbom ministarstva trgovine i ministarstva za poljodjelstvo od 6. lipnja


t. g. stupila je u život nova institucija pod imenom »Industrie und
Lanđwirthschaftsrath«, kojoj se svrha davati ministarstvu na zahtjev ili
iz vlastite domisli mienje o unapredjenju industrije i gospodarstva (šumarstva).
Mi ćemo se na ovu novu instituciju u kojem od budućih brojeva
potanje osvrnuti.
Tiskarske pogrieške.


u članak »0 racionalnijoj izradbi francuzkih dužica« uvršten u 8.
broj »Šum. lista«, podkralo se više pogriešaka, koje se imadu izpraviti
kako sliedi:
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 507 —


Na strani 394. namjesto V I Sn ´8 piši V = I 8n S
Na strani 396. stavka 2. redak 2. namjesto An—, piši A^-i
Na strani 396. stavka 2. redak 3. namjesto ^w, piši An-t
Na strani 396, predzadnjoj stavki 4. redak namjesto n koluta piši


n—1 koluta
Na strani 396. zadnjoj stavki 2. redak namjesto Ans, An piši An—i A


Na strani 397. kod 1. namjesto A^ A^ = An—, = — piši


Ai A^ = An—t A =


Na strani 397. kod 4. trećeg kr. vijenca namjesto 2 G A^ piši
2 GA^ 7z


Na strani 397. kod 4. n— 1 kr. vijenca mjesto 2(w — 1) — r piši


2(w —1) — %


n
Na strani 398. kod (w—1) kraž. vijenca mjesto sn—1 piši S„^i
Na strani 399. drugi redak mjesto sn—1 piši Sn—i


Na strani 399. namjesto S^ = ^. ´ [1 (w — 1)] —^r— piši


^„=~ n 1M *^ — ^


2_^^[l+(n-l)]^


Na istoj strani sliedeći redak namjesto piši .


, Na strani 406., 8. redak od ozgor kod Su namjesto Sn =....=
2xy 2{x4-´y)T: .,. „ 2 x TZ 2 (X-\-y)´!t
= -^-y H ^ ^-^ ^ pisi K = . . . = —^ y + ^ ^s ^ s,


zatim zadnji redak namjesto = — ^ (x -\- M — 2 y} pisi —^—


i—x + B—2y).


2 TC


Na strani 409., 10. redak od ozgor kao Sn = —^-( ) u


mnogodlaniku {JR x -\- li y ^-\ t. d. — z z — y z) namjesto predzadnjeg
članka z z piši x z.
Na strani 408., 9 redak od ozdol namjesto u = A^ A^ = R (x -{


+ j / -1~ ^) čitaj: u = Aj A^ = B — (x 4- y ~{-z).
T:R /_ R
Na strani 410., druga stavka kod Sn namjesto S„ = -^^ IR


piši S„ = ^^ (R j-


Ove su pogrieške nastale dielom kod korekture, dielom zbog više
puta slabo čitljivog rukopisa, a dielom bile su već u samom rukopisu
sadržane. Uredničtvo.