DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 494 —


naglavniae sa okruglom lakiranom kožnatom zaslonkom spređa i iz


vratoštita.


Oblik kape nalik je krivom kusočunju, koji je spreda do 8 cm., a


odtraga do 12 cm. visok i naokolo shodno zaokružen.


Na naglavini valja u sredini spreda namjestiti jednaki zemaljski


grb, koji se nositi imade na klobuku.


Vratoštit pako mora biti na doljnjem kraju obšit sa tamno zelenim


suknom do 4 cm. širine i tako skrojen, da se preko uaglavine i oko


vrata previnuti odnosno skopčati može sa dva malena polukrugljasta pu


ceta od kovine.


Haljina c ima se po mjeri priugotoviti iz starosivog zimskog


tricot sukna i sličnog oblika i kroja, koji je propisan za kr. oružničku


momčad, sa stojećim ogrlićem i sa dva prsna i dva dolnja džepa s poklopom.


Gornji dio baljinca i to ogrlić i poprsje ima biti podstavljeno sa


prešivenim crnim klotom, a rukavi sa svjetlim suknenim platnom.


Na vanjskoj strani stana valja prišiti u jednom redu 5 srednje ve


likih polukrugljastih žutih puceta od kovine, a iznutra ljestvicu i 6 rož


natih puceta, s kojimi se haljinac skopčava.


Svaki rukav ima se tamno zelenim vunenim do 6 milimetra de


belim gajtanom na dolnjem kraju do 4^2 cmt. od otvora udaljeno izki


titi tako, da sačinjava trostruki do 12 cm. dugački splet (kariku) na


prednjoj strani.


Stojeći ogrlić, koji je do 572 cm. visok, obrubljen je na gornjem
i dolnjem kraju sa gore naznačenim gajtanom, koji na stražnjoj strani
u sredini svršava, sa upravo stojećom i do 4´/2 cm. visokom karikom.


Kao znak ima se na ogrlicu s jedne i s druge strane prišiti 9 cm.
dugački suvratnik od tamno-zelenog sukna, zatim uzduž istoga i na
prednjim krajevima u jednakoj duljini zlatni 1 cm široki pasac sa tamnozelenim
svilenim krivuljaste uvezanim potezom.


Na istom se spreda nalaze 3 srebrne i bielom svilom protkane ružice
sastavljene od 8 šiljastih listića, koji su slični hrastovom listu.


Na ramenu haljinca ima se postaviti s lieve i desne strane sa
jednim žutim srednje velikim polukrugljastim pucetom od kovine prikopčiva
poplećka od dvostrukog tamno-zelenog gajtana.


Hlač e ae imadu prema mjeri priugoviti iz starosivog zimskog
tricot-sukna po običnom civilnom obliku i kroju spreda sa džepovi, nu
tako, da se svaki postrani šav porubi ušitim tamno-zelenim suknom.


Kabanic u treba prema mjeri priugotoviti iz starosivog zimskog
tricot-sukna i podstaviti u gornjem dielu i u rukavima sa lakim podstavnim
baršunom, po sličnom obliku i kroju, koji je propisan za kr.
oružnićku momčad.