DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 492 —


ured poslao krzno medvjedice sa 2 mlada za šum. muzej, a u slučaju
da se krzuo u tu svrhu upotriebiti nebi moglo, stavlja ga na razpolaganje
vel. g, odsječnom savjetniku F. Zikmundovsky-u.


Podjedno se priobčuje, da je krzno za nadievanje sposobno bilo,
te je predano Baragi za nadievanje.


Uzima se sa zahvalnošću na znanje.


b) Čita se odpis vis. kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 14./2. br. 11.700, kojim se družtvenom predsjedničtvu doznačuje najamnina
za prostorije šumarske akademije od 1. listopada 1898. do


31. srpnja 1899. u iznosu od 1666 for. 66 novč.
Uzima se na znanje, te podjedno zaključuje da se vis. kr. zem.
vlada umoli, neka bi družtvu i za mjesec rujan 1898. najamninu uplatila,
pošto su prostorije akademije 1. rujna 1898. zastupniku kr. zem. vlade
predane.


c) Čita se molba ravnateljstva kaptolske šegrtske škole u Zagrebu,
kojom moli za dozvolu, da smije sa pitomcima razgledati sbirku drveća
u šum. muzeju.


Molba se uvažuje.
Točka 5. Predloži gg. odbornika.


G. odbornik I. Partaš, kojemu je povjereno vodjenje šum. muzeja,
stavlja sliedeće predloge:


a) da se načini ograda za šum. muzej;


b) da se sabere kolekcija svih evropskih časopisa šumarske struke;


e) da se nabave tokarski proizvodi za šum. muzej ;


d) da se smiju iz zooložke zbirke prekobrojni predmeti dati kojem
učilištu;
e) da se za zbirku kamenja nabavi ormar i ova uredi prema uputi
prof. dr, M. Kišpatića.
Ad a) Prihvaća se time, da je g. graditelj K. Waidman jur shodna
uđesio, da se pristup k šum. muzeju ogradi podesvom željeznom rešetkom.


Ad b) Predlog se prihvaća.


Ad c) Predlog glede kupa tokarskih proizvoda ne prihvaća se.


Ad d) Predlog se usvaja tim dodatkom, da se neka nastoje suvišni
predmeti iz zooložke zbirke zamjeniti primjercima, koje družtvo još ne
posjeduje. Podjedno se zaključuje, neka se nađjevaoci Baraga i Armano
pozovu, da sastave cienik za nadjevanje životinja.


Ad e) Predlog se prihvaća time, da se g. profesor dr. Kišpatić
umoli, neka bi sastavio i družtvu dostavio naputak za sabiranje kamenja,
koji bi se družtvenim članovima priobćio.


Pošto je tim dnevni red izcrpljen, bude sjednica zaključena, a ovaj
zapisnik u sjednici upravljajućeg odbora od 17. kolovoza 1899. pročitan,
podpisan i ovjerovljen.