DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 491 račun


šumarskoga družtva za upravnu godinu 1900.


p


a


H


1
2
3
4
5
6
7
8
9


10

OD i i co 2 t9


Predmet
3 s


S ´s
Ti .S


"7^ ta


taa 2


CL,


,3 ^


a N O
Pokriće (Prihod):


591.— 8000


5000


Podpora zemlje za promicanje družtvenih svrha.. 600.— 600


Pođpora zemlje za izdavanje »Lugarskog viestnika« 200.— 200


470— 500


894.78 1675
844.24 1288
142.40 190
Ini prihodi (upisnina, diplome, medjutimni kamati
i
t. d.) 36,85 40
205.— 200


Ukupno..... 3984,27 17693


U Zagrebu , mjeseca kolovoza 1899.


Predsjedništvo hrv.-slav. šumai "skoga družt va.