DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 486 —


Do sele navedene ustanove tiču se samo zanimanja i poslovanja
kandidata za vrieme prakse, a držimo, da 6e interesovati
vriedne čitaoce ako još priobćimo i one paragrafe ovih
propisa, koji se odnose na sam šumarski izpit (ovaj odgovara
našem »državnom izpitu za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva
«). To su paragrafi 28—30 ovih propisa, dočim
zaključni §§. 31—36 govore o položaju šumarskih asesora
(oni referendari koji su s uspjehom položili šumarski državni
izpit dobivaju naslov »asesora«) o njihovom namještenju
sada odmah ili kasnije kod šumarske državne uprave; o pravu
na promaknuće na nadšumara, eventualno kasnije na šumarnika
i t. d. 0 svem tom progovorit ćemo drugom zgodom u
ovomu listu.


Osobne viesti.


Odlikovanje. Njegovo cesarsko i kraljevsko apostolsko Veličanstvo
blagoizvolilo je Josipu Ha vašu kr. šumarskom ravnatelju u Zagrebu u
priznanje njegovih na polju .šumarstva stečenih zasluga premilostivo podieliti
red željezne krune III. razreda. »Srdačno čestitamo«.


Imenovanja i promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije obnašao je imenovati abiturijenta šumarstva Levina Haneise´a
kr. šumarskim vježbenikom u privremenom svojstvu extra statnm kod
kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove sa sustavnom
pripomoći.


Kr. ugarski ministar za poljodjelstvo obnašao je promaknuti: kr.
šum. kandidate Ivana Zvrickelsđorfera n 1. stepen a Virgila Boeriu´a ,
Dragutina Otta, Dragutina Lahnera i Belu Maiera u 2 stepen


XI. plaćevnog razreda, konačno kr. računarskog oficiala Julia Szenickog
a takodjer u 2. stepen XI. plaćevnog razreda, sve u području kr.
šumarskog ravnateljstva u Zagrebu; nadalje kr. šum. kandidata Ladislava
pl. Hamara u 1. stepen XI. plaćevnog razreda u području kr. šumarskog
ureda u Otočcu.
Družtvene viesti.


Sjednica upravnog odbora obdržavana je dne 17. kolovoza t. g.
pod predsjedanjem presv. gosp. grofa M. Bombellesa družtvenog predsjednika,
te je u njoj riešeno više tekućih predmeta i stavljenih pred