DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 447 —


4. Ponude se imadu staviti na svaku skupinu naposeb i po kub.
metru sirovina te označiti na omotu »Ponuda za dražbu stabala skupinu
I.
i II. i t. d, zem. zajednice Sušice«.
5. Obračun sliedi na temelju naknadne premjerbe izradjeno tehnički
sposobnog drva.
Pobliži uvjeti mogu se uviditi u uredovnoj sobi kr. kot. šumara u
Vrbov.skom.


Kr. kotarska oblast.


u Vrbovskom, 18. srpnja 1899.
Kr. kotarski predstojnik;


Bosanac v. r.


5658.


Ogl
stabalai


Dana 5. kolovoza t. g. obdržavati 6e se u nredu podpisane kr.
kot. oblasti u Delnicah temeljem odpisa Veleslavnog upravnog odbora
od 14. srpnja 1899. broj 1041. U. 0. dozvoljena dražba sliedećih stabala:


Prodati imajuee se drvo nalazi
se u području
S Ciena


OJ


C8


rt
Opazka


o
m´ Dkupno
1 šumski predjel i a g


o


a


-o
w co -ts ci
a p* > r«


1 sS


L fr. n. fr. n


H
j.t» 03 P CU


^
>


B


1 Pod V. Petehorac . . . 120 247-63 ^ 3 50 8b-6 70
2 ei Pod Petcliovae ... . 230 338 06 3 50 1183 21


i-l


?.


3 n O Vel. Petehovae ... . 203 294-34 _ ?, 3 50 1030 19 m 53
4 d l Mali Petehovae ... . 177 -3 277-82 e´o-3 50 972 37 « o S


S
-i


5 n Maj (Rusta) . . . ´ . 210 268-34 3 70 992 86


»s


6 Maj
90 104-08 3 70 384 91 c3 0-«


1030 1530-22 ——5430 23


1
-g.s^


Obćeniti dražbeni uvjeti jesu:


a) Dražbovati će se putem pismenih ponuda koja veže nndioca
odmah čim ju je predao, a zemljištnu zajednicu nakon odobrenja dražbenog
čina po višoj oblasti.


b) Ako su ponudjene ciene iznad izkličnih cieua tad dražbeni čin
odobrava kr kot oblast, inače se imađe dražbeni čin podastrieti veleslavnom
žup. upravnom odboru na odobrenje.
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 448 —


c) Ponuda može glasiti na gori označene stavke pojedince ili kumnlativuo,
a ciena imade se ponuditi po m^ sirovine.


d) Samo one ponude će se u obzir uzeti, koje budu predane do
11 sati prije podne gori naznačenog dana t. g. kod uručbenog zapisnika
podpisane oblasti i koje budu obložene žaobinom od IC/o ukupno izbačene
svote stavaka, na koje ponuda glasi, bilo to u gotovom novcu ili
za jamčevinu prikladnih vriednostnih papirih.


e) Ponude imadu biti propisno biljegovane i valjano zapečaćene, a
na omotu ima biti nadpis: »Ponuda za dražbu stabalah za dne
odredjenu«.


i) Dražbovatelji imadu u ponudi navesti, da su im obći i posebni
uvjeti dražbe točno poznati i da iste bezuvjetno prihvaćaju.
g) Postane li nudioc dostalcem, imade žaobinu nadopuniti na 10%
dostalne ciene prema gori izkazanoj drvnoj gromadi.
Taj novac pohraniti će se kao kupčeva jamčevina u blagajni zemljišlue
zajednice. Rokovi uplate utanačuju se na 2 obroka i to tako da se:


1. jedna trećina dostalne svote ima umah nakon odobrenja dražbe
uplatiti;
2. a ostale dvie trećine tečajem izradbe, a svakako nakon obavljene
premjerbe i obračuua.
Prema uplaćenim svotam označenim u gornjih rokovih izdavati će
se dostalcem i dozvola izvoza odpadajući na uplaćenu svotu, uz obustavu
20% "^o konačne uplate.


i) Rok za izradbu i premjerbu ustanovljuje se na 5 mjeseca od
da^ia kada bude dostalac obavješten, da je dražba odobrena; a rok izvoza
do konca svibnja 1900.


k) Kupljena stabla može dostalac u njemu povoljne svrhe izraditi,
dočim ogranke, oguzine i ovrške imade ostaviti na razpolaganje zeraljištuoj
zajednici.


1) Kjđ premjerbe ne će se kora u račun uzeti.


ru) Naposebni dražbeni uvjeti kao i procjenbeni izkaz prodat se
imajućih stabalah mogu se uviditi za uredovnih satih kod podpisate oblasti
i u pisarni kr. kot. šumara u Delnicah.


Kr. kotarska oblast.


u Delnicah, 17. srpnja 1899.


Kr. kotarski predstojnik:


Kijučec V. r.


Uređjujelvan I´artaš,prof. šum. akademije u Zagrebu Tisak C. Albrechta(Jos.Wittasek).