DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 445 —


Broj 1582. — 1899.


ecaj.


Kod otočke imovne obćine izpražnjena je ´jedna pođpora od godišnjih
100 for. za polazak učiteljske škole.
Pravo na tu podporu imadu valjani sinovi pravoužitnika ove imovne
obćine.
Molbe za tu podporu obložene sa:


1. krstnim listom.
2. posljednjom školskom svjedočbom.
3. izkaznicom o imućtvenih okolnostib molitelja, potvrdjenom po
nadležnoj kr. kotarskoj oblasti.
Neka se do 10. kolovoza podnesu podpisatom šumsko-gospodarsvenom
uredu.
U Otočcu, dne 25. lipnja 1899.


Šimisko-gospodarstveni ured.


10.773.
^´"j 1899.—ž.
Oglas.


Temeljem normativne naredbe visoke kr. hrv.-slav.-đalm. zemaljske
vlade, odjela za unutarnje poslove od 2. ožujka 1891. broj 30.551 ex 1890.
ovim se do znanja stavlja, da će se dne 4. i prema potrebi slieđećih
dana mjeseca rujna 1998. u 8 satih prije podne kod ove kr. županijke
oblasti obdržavati izpit kandidatab za lugarsku, odnosno šumsko-tebničku
pomoćnu službu.


Neposredno iza toga izpita, obdržavati će se pred posebnim povjerenstvom
prema propisu visokovlađne normativne naredbe od 23. studenoga
1898. broj 43.532, izpit kandidata za lovačko nadzornu
službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.


Molbe za pripust k jednom i drugom izpitu, imadu kandidati putem
kotarske oblasti odnosno grad. poglavarstva u području kojeg borave,
najkašnje do 20. kolovoza 1899. kr. ovoj županijskoj oblasti podnieti, a
molbenice imadu biti obložene sliedećimi izpravami.


1. krstnim listom; 2. svjedočbom kr. kotarske oblasti o bezprikornom
ponašanju; 3. svjedočbom, da je molitelj svršio dobrim uspjehom
nauke na pučkoj školi; 4. svjedočbom, da je molitelj proveo dvogodišnju
praksu u lugarskoj, odnosno da je proveo kao zakleti lovopazitelj barem
dvie godine u lovačko-nadzornoj službi (svjedočba o položenoj zakletvi).