DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 436 —


se vrieduost takove šnme izračuna diskontovanjem uglavuičene šumske
rente na »u« godina, dobiti olina, koja se može približno smatrati čistom
vriednosti tla. Približna formula za vriednost tla bila bi u tom slučaju:


T 1 . ,
JB = X -:, Ovdje ie r = šumskoj renti, koja se dobije iz


0-or 1-of-´ ´ J 1 J J


skrižaljke prikoda za obhodnju >M«, »y« jest »obični šumsko-glavnični
kamatnjak« (sada S^o)- Ako se u formuli za računanje prihodne vriednosti
tla (BodenerwartuDgswerth) predpostavi ta vriednost kao poznata
tada preostaje samo jedna nepoznanica: naš »^«, koju kad jednačbu
visokog stupnja Šrogl pokusnom interpolacijom riešava i posljedak te
račanične operacije: >proizvodnim kamatnjakom« krsti. Taj proizvodni,
kamatnjak biti će pako od osobite važnosti pri iztraživanju postotka
zrelosti, jer će medjusobni njihov odnošaj pokazivati onu dobu, u kojoj
je sastojina prestala da ono pruža i proizvodi što bi mogla i imala proizvoditi;
pokazivati će obhodnju ili jošte bolje: pravo, najunosnije uporabno
doba dotične sastojine. A kada će šumar jednom tim putem, a
drugi puta uporabom prirastaog postotka (Z^o)) u prvom slučaju strogo
računienim pomatranjem, VT drugom donekle i mehaničnom pripomoći
(mjerenje godova) odlučivati o dobi u kojoj će se imat i njegove sastojine
sječi, tada će se tomu imati pokoriti i oni, koji prečesto o sudbini
tolikih jutara šumske ploštine ili stablovnih individua, onako samo »od
oka i razpoložbe« odlučuju. Istom onda nastupiti će normalitet naših
etata, tada će istom biti unosna potrajnost naših sastojina osjegurana
i omogućena; ali tada će se i s počitaujem pred gospodarećim šumarom
skidati kapa, pošto će njegov postupak mjesto hira i voljica, diktirati
brojke, kojima će se i lajik pokloniti morati. Do te gospodarstvene siguruosti
dići će se hrvatski šumari samo onda, ako se budu objeručke
prihvatili što intenzivnijeg izučanja naših stručnih knjiga, i što budnije
pratili dnevnu stručnu literaturu. Za volju te cieli, htio sam da svratim
ovime pozornost sudrugova i na spomenuto djelce, pošto je isto prikladno,
da se iz njeg i za praktični život puno nauče i da isto osobitošću razvijenih
nazora, svakog šumara oko suhoparne inače »nauke o računanju
vriednosti šuma«, živo zainteresuje.


U Ivanovompolju, 28. svibnja 1899.


V. Dojković,
kr. eup. šum. nadzornik u. m.
Promet i trgovina.


Pošto nije u zadnje vrieme bilo, a niti sada ne ima nikakovih
osobitih zgoda, koje bi na promet i trgovinu sa šumskimi proizvodi oso