DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 432 —


Što se tiče dnevnica pako, to se ova naredba na iste u nikojem
slačaju protegnuti ne može, jer dnevnice sa paušalom za uzdržavanje
konja ništa zajedno nemaju. Taj paušal odgovara kilometrini,
što ju imadu pravo zaračunati oni činovnici, koji tog paušala ne uživaju
ili činovnici s paušalom kad putuju izvan njihovog službenog teritorija,


— i koja služi za podmirenje lili putnih troškova, — dočim je dnevnica
opredieljena za pokriće inih osobnih potreboc´a putujućeg činovnika, kao
što su hrana, stan i si.
Stoga:


ad 1. i 2. bio je opravdan 30% uzteg od paušala za uzdržavanje
služb. konja za vrieme, dok ga dotični šumar držao nije, a neosnovano
i neumjestno restringiranje dnevnica u istom razmjeru sa paušalom.


ad 3. mora paušal uživajući šum. šinovnik imati bezvujetno dozvolu
kr. zem. vlade, ako hoće, da se ođrieši obveze držanja službenog
konja.


ad 4. mora, ako hoće da podpuni paušal uživa, doista i konja
držati.


Odriešenje od obveze držanja konja mogla bi samo iznimno dozvoliti
kr. zem. vlada u slučaju nestašice krme, pomanjkanja prostorija
za smještenje konja i sličnih uvaženja vriednih razloga.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo
je izašlo:


Schlizberger, die Gift- u. Heilpflanzen. Mit 136 fein colorirten
Abbildungen. Leipzig. Ciena 4 marke.
Wiiniuer, das Qnadratflachenmass. Umrechnungstabellen von Jocb


u.
Klafter in Hectar, Ar. u Meter. Wels. Ciena 40 pfeniga.
Forster, iiber Torfwolle. Leipzig. Ciena 1 mar. 60 pfeniga.
Meier, Beitrage zur Dressur u. Fiihrung des Gebrauchshundes.
Neudamm. Ciena 1-4 mar.


Hess, der Forstschutz 3. Auflage 2. Band. Der Schutz gegen Insecten
(Schluss) Forstunkriiuter u. Pilze. Leipzig, G. Teubner. Ciena
6 mar.


Bauer, die oesterr. direkten Steuern u. die auf die Verv^altung
derselben Bezug habenden Normen fiir jedermann leicht fasslich — in
Fragen u. Antvvorten — dargestellt. Izašlo u 3 svezka. Ciena 12 for.


Christiaasen, derHolzbaustil. Entwiirfe zu Holzarchitektureu in verschiedenen
Stile. Eine Sammlung von Sommersitzen, Villen, Land- u.
Touristenhausern, Jagdschlossern, Wirthschafts u. ahnlichen Gebiiuden.
Ciena 9 mar.


Schneider, die Angelfischerei. Ciena 35 nč.