DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 431 —


Lugarski izpiti. Kod kr. županijske oblasti u Požegi obdržavani
su izpiti za lugarsku odnosno šumsko-tehničku pomoćnu službu dne 26. i


27. lipuja t. g. U svemu prijavilo se je 25 kandidata. Resultat izpita
bio je taj, da je 1 kandidat položio izpit sa veoma dobrim, 3 sa dobrim
a 12 sa dovoljnim uspjehom. Palo ih je dakle 9, što pokazuje svakako
slabi uspjeh.
Opaženo je, da se tom izpitu piijavljuju kandidati, koji o pređmetih
izpitu spadajućim ni pojma ne imaju. Predpostavljeni šumari kao
da se preslabo brinu za njihovu strukovnu naobrazbu, te se ovi na svoju
ruku podvrgavaju izpitu račuuajuć, da će plativ propisanu izpitnu
pristojbu svjedofibu o osposobljen]u postići. S takovimi službenici ne može
se računati, s tog se otvorenje lugarnice radostno pozdravlja.


Gj. C.


Odgovor


na pitanje stavljeno u 6. broju »Šumarskog Lista« od t. g u pogledu
uživanja putnog paušala šumarskih činovnika krajiških imovnih obćina,
za uzdržavanje službenih konja.*)


U smislu još vazda u krieposti stojeće normativne naredbe kr. zem,
vlade odjela za unutarnje poslove od 28. srpnja 1885. broj 28983 uživaju
šum. činovnici krajiških imovnih obćina za službovanje unutar granica
njihovog službovnog područja paušal za uzdržavanje službenih konja.
S uživanjem ovog paušala skopčana je obveza držanja konja, od koje
obveze se pojedinci samo u slučaju osobito važnih razloga posebnom
vladinom dozvolom odriešiti mogu, nu tada neimadu više prava na podpuni
paušal, već samo na 70"/Q od istoga.


Ovom potonjom odredbom htjelo se je nedvojbeno to polučiti, da
se šumar, činovnici u interesu vanjskog službovanja prisile, da drže vlastite
konje i tako da su u svako doba spremni zahtjevom vanjske službe
neodvisno udovoljiti.


Stegnuće paušala za one činovnike, koji konje ne drže, temelji se
na okolnosti, što azdržavanje vlastitih konja iziskuje uvjek veći trošak
skopčan sa timareujem i smještenjem istih, te uzdržavanjem i nabavom
voznih odnosno jahaćih sprema, nego li što je trošak potrebit za najmljenu
voznu priliku ili konja.


*) Na pitanje II. stavljeno u broju zadnjem „Š, L." od pr. g. glede službene
prisege šumarskog činovničtva, ne možemo još ni u ovom broju odgovoriti, s razloga, jer
još nema odgovora od dvih županijskih oblasti, nu nadamo se, da ćemo moći traženi
odgovor u budućem broju priobćiti. Toliko na znanje, da se ne bi mislilo, da se
možda u obće na to pitanje odgovoriti ne (B. Uredničtvo.