DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 429 —


Ne radi pomanjkanja na takovom — jer ako ga predbježno i ne ima,
svaki si ga bi dobar Šumar odgojio — nego zato; jer su kotarskim
oblastim odnosao njim na službovanje đodieljenim kr. kotarskim šumarom
kod izbora lugara i kod odmjere lugarskih beriva donekle ruke vezane.


Dobar, osposobljen lugar traži, da prema svom zvanju i plaćen bude.
Ako nije domaći već stranac t. j . u opredieljenom mjestu službovanja
bez svoje vlastite kuće i kućišta, mora imati beriva bar 300 for. godišnjih
da bar njekako živiti može, jer se od njega traži da bude u službi valjan,
nepodmitljiv, bezobziran, u obće da vrši službu onako, kako zakon od
njega iziskuje.


Tko će dati tolika beriva lugaru? Zar jedn a zemljištna zajednica?
Rado bih vidio šumara, koji je takovimi beriri u okviru zakona o zem-
Ijištaih zajednica svoje lugare obskrbio!


Reći će tko, zaokruži više zemljištnih zajednica u jednu čuvariju,
odredi svakoj njeki stalni doprinos dokle dobiješ željenu svotu za koju
osposobljenog i vriednog lugara dobiti možeš, pak si postigao što si želio.


Neka ali pokuša.


Na temelju §. 26. zakona o zemljištnih zajednica od´ 25./4. 1894.
upravljaju i razpolaž u zemljištne zajednice pod nadzorom oblastih samostalno
svojom imovinom, prema tomu pristoji zemljištnim zajednicam
i pravo, da si sam e izaberu lugarsko osoblje, koje će im čuvati šume.


Veli istina §. 12. zakona od 26./3. 1894., kojim se uredjuje stručna
uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim
nadzom i §. 27. zakona od 2a./4. 1894., o uređjenju zemljištnih zajednica,
da su dužne zemljištne zajednice, koje su vlastnice šuma, za čuvanje istih
namjestiti potrebito i prema propisu osposobljeno lugarsko osoblje. Ali
zakon nigdje ne odredjuje zaokruženje čuvarija, kojim bi se jedino mogla
lugarska beriva do potrebne svote povisiti, i tim osposobljeno lugarsko
osoblje dobiti, niti odredjuje oblastno namještenje lugara u tih novo
ustrojenih srezovih, dokle god glavna skupšliua svih ovlaštenika na to
ne pristane.


Neka se pohvali koji od gospode šumara, da je glavna skupštin
a svih ovlaštenika na to pristala!


Ne tvrdim, da nadzorna oblast ne smije lugarska beriva povisi vati,
ako zemljištna zajednica ne može preliminiranim iznosom u proračuna i
putem natječaja naći osposobljeno g lugara, koji bi upitno mjesto
uz dosadanju plaću nastupio, koja zemljištna zajednica povisiti voljna
nije; ali tim prisilnim sredstvom ne može oblast zemljištnoj zajednici
tako visoko razhod povećati, dok ima zemljištnih zajednica koje u 10
godina tolikog dohodka ne imaju, koliko bi ih osposobljeni lugar godišnje
stajao ! A s druge strane, bi li to i pravednost dopuštala!