DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 427 ~
uz mudrolsovni fakultet kr. sveučilišta Franje Josipa I., za sliedeće predmete:
geodeziju, šum. tlocrtno risanje, tehničku mehaniku, šumarsko
graditeljstvo i gradnju željeznica, vođo- i mosto-gradnje, gatove, brane i
uredjenje bujica; profesora na kr. gosp. i šum. učilištu u Križevcih
Ivana P a r t a š a, uz pridržaj naslova profesora i promaknuće u VIII.
činovni razred, učiteljem na kr. šumarskoj akademiji, prislonjenoj uz filosovski
fakultet sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu za sliedeče predmete:
uporaba šuma, uzgoj šuma, čuvanje šuma, šum. meban. tehnologija,
denđrometrija, poviest i literatura šumarstva, te šum. statistika i
politika ; uz podjeljenje naslova profesora i uz promaknuće u VIII. či


novni razred Otona Frangeša , kr. vladnog povjerenika za gospodarstvo,
učiteljem na kr. šumarskoj akademiji prislonjenoj uz mudroslovni
fakultet kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, za ribarstvo i obće
gospodarstvo s time, da imade kao pomoćni izvjestitelj kod kr. hrv.-slav.
dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, i nadalje obavljati poslove
gospodarskoga povjerenika.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
: kr. šumarskog pristava kod kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove Stevana Petrović a kr. zemalj. šumarskim nadzornikom


IX. činovnog razreda sa sustavnim! berivi, ostaviv ga i nadalje na dosadašnjem
mjestu službovanja.
Kr. ugarski ministar za poljodjelstvo obnašao je promaknuti: u
1 stepen IX. plaćevnog razreda kr. drž. nadšumara Franju Tvrznika ,
Gustava Krausa, Augusta Ružičku i Slavoljuba Pohla sve u području
kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu; nadalje kr. drž. nadšumare
Nikolu M i h a 1 č i ć a. Milu Drenovca i Miladina Štrigu u 2.
plaćevni stepen IX. plaćevnog razreda, a kr. drž. šumare Rudolfa Rese hnera
i Franju Paszthy-a u ]. plaćevni stepen X. plaćevnog razreda;
kr. šum. kandidate Krstu Petermana u 1. a Ladislava pl. Ha mara
te Andriju Haderdany-a u 2. plac. stepen XI. plac. razreda; konačno
podieliti računarskom protustavniku Beli pl. Thuranszkom u i rač. oficijalu
Desidern pl. Di6ssy-u u ime poučnog doplatka godišnjih 200 for.
sve u području kr. šumarskog ureda u Otočcu.


Družtvene viesti.


Pošto je presv. gosp. naš družtveni predsjednik zbog narušenog
zdravlja dulje vremena u inozemstvu boravio, a i mnoga ostala se gospoda
članovi upravnoga odbora nalaze — kako je to u ovo doba godine običajno
— dielom na službenih zvaničnih putovanjih, dielom na dopustu,
to družtveni upravni odbor nije mogao već dulje vremena svojih sjednica
obdržavati. To je razlog da ne možemo priobćiti p. n. gg. družtvenim