DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 351 —
paša blaga u toj šumi gore spomenutom naredbom propisano


pošumljenje posječene površine ponovno nalaže, te napadnut u


odluku potvrditi s razloga u istoj navedenih i t. d.


Iz prednavedenog primjera aliedi, da je radi prekršaja
§. 4. š. z. uvjek u prvoj molbi nadležna kr.
kotar, oblast, a ne upravni odbor. Kr. kot. oblast
ima temeljem §. 23. š. z. odredjivati izvide, očevide i t. d. te
tada svoju odluku izreći, dočim je u II. molbi nadležna kr.
žup. oblast, a u III. kr. zem. vlada. Radi haračenja šuma
imaju se samo iste kazne izricati propisane u §. 2. š. z. ; nu
time nije zakonom odredjena nadležnost upravnog odbora, radi
haračenja šume prema §. 4. š. z.


Upravni odbor nadležan je u I. molbi uredovati u smislu
§. 25. toČ. 3. zakona od 5. veljače 1886. i to kada mu u
smislu §. 38. provedbene naredbe od 15. srpnja 1895. broj
35633. prispije predlog kr. kot. oblasti, radi posumljenja izsječenih
šuma i praznih šumišta.


Kr. kot. šumar dužan je voditi sve propisane očevidnike
na slučajeve označene u §. 2., 3., 6. i 7. š. z. dočim §. 4.
š. z. nije ni u obzir uzet.


Ja sam si ali za svoje područje osnovao očevidnik, radi
prekršaja §. 4. š. z.
Tojevelevažna zakonska ustanova, naročito
za gorske predjele!


Ta tko ima bditi i paziti gospodarenje u privatnih šumah?
Kr. kot. oblast, odnosno njen kr. šumar, tehničar. Kada to
mora, onda je svakako ista oblast nadležna da u I. molbi
ureduje, ako tko šumu harači t. j. dalnji uzgoj u pogibelj
stavlja i onemogućuje.


Zato bi u obćem interesu bilo, da se gorespomenuta provedbena
naredba upodpuni, glede §. 4. š. z.