DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 350 —


Kr. žup. oblast nije obnašla uvažiti ovdje zapisnički
predani utok posjednika N. N. iz N. proti tamooblastnoj odluci,
kojom je isti šumovlastnik kažnjen sa 50 for. globe — radi
toga, što je u svojoj šumi na gori »Skrahinšdici« i to na kat.
par. br. 1886. i 1797. sa površinom od 34 jutra 5770** ležećoj
u poreznoj obćini N. na strmini posjekao do 20 jutara šume,
od toga 8 jutara »čistim siekom«, a poslije proglašenja šume
»zaštitnom šumom« još dopustio, da se na sječini danomice pase
10 komada rogate marve; kojom je nadalje istomu šumovlastniku
zabranjena svaka dalnja paša blaga, na rečenoj sječini,
te isti opomenut, da sječinu prema visokovladnoj riešitbi od


11. veljače 1898. br. 2373. opet naploditi imade, do jeseni
god. 1898.; te napokon kojom je odlukom isti šumovlastnik
sudjen na riešenje izvidnih troškova, nego napadnatu odluka
glede izdane opomene za pošumljenjelede zabrane svake dalnje
paše i glede plateža povjerenstvenih troškova u cielost i potvrditi
, s razloga, što je već prvim izvidom konštatovano
po kr. žup. šum. izvjestitelju, da su razlozi odluke glede devastacije
šume podpuno opravdani, a ponovnim izvidom ustanovljeno,
da je šumovlastnik pašu blaga u svojoj šumi dopustio,
dočim se onaj dio rečene odluke, kojim je N. N. kažnjen na
50 for. globe u smisl u §. 4. š. z. preinačuje onamo, da se
N. N. radi učinjenog otežćanja pomladka šume kazni
globom od 2 for. po »čistom sječom« posječenom jutru ili
ukupno sa 16 for. globe, i t. d.
Proti ovoj odluci kr. žup. oblasti uložio je šumovlastnik
utok; našto je usliedila sliedeća riešitba visoke kr. zem. vlade,
odjela za unutarnje poslove od 22. prosinca 1898. br. 58990.
upravljena na kr. žup. oblast:


U riešenju tamošnjeg izvješća, obnašla je kr. zem. vlada
odjel za unutarnje poslove, naknadno k ovdašnjoj naredbi od


11. veljače t. g. br. 2373. odbiti utok N. N. uložen proti
tamošnjoj odluci, kojom se isti osudjuje rad i haračenj a
šume na gori »Strahinčici« na novčanu globu od 16 for. i
nošenje postupovnog troška, odnosno kojom se zabranjuje svaka