DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 349 globom
od 30 for. i odsudjuje na nošenje postupovnog troška,
buduć se N. N. ne može smatrati krivcem prekršaja §. 6. š. z.
prije, no što su šume proglašene bile, pravomoćnom odlukom,
kao »šume zaštitne« ; nadalje što izricanje globa i kazna
sadržanih u šum. zakonu, ne spada u nadležnost
upravnog odbora, osim slučaja navedenog u §. 25.
lit. 3. zakona od 5. veljače 1886., veĆ U nadležnost
političkih oMasti!


Nu obzirom na to, što se iz predloženih razpravnih spisa
razabire i što je izvidom vještačkim na licu mjesta konštatovano,
da je N. N. posjekao do 20 jutara šume »čistim sjekom«
na strmom položaju i time u pogibelj stavio dalnje
plodjenje ove posječene šume i usljed toga počinio
prekršaj §. 4. Š. Z. im adu se ovi razpravni
spisi dostaviti kr. kot. oblasti u Krapini na dalje
uredovanj e s pozivom, da ili na temelju istih, ili na temelju
eventualno još provesti se imajude razprave, koli glede toga
prekršaja u smislu §. 8. š. z., toli glede nošenja troškova postupka,
izreče prvomolbenu odluku, salvo recurso.


Na temelju ove visoke rješitbe, odredila je kr. kot. oblast,
temeljem §. 23. š. z. ponovni očevid na licu mjesta; te je
ustanovljeno, da je »čistom sječom« posječeno 8 rali šume,
gdje ne ima u obče pomladka i da u šumi po ljetu pase blago.
Time je dokazan prekršaj §. 4. š. z., pošto je dalnje
plodjenje drva pogibelji izvrženo, a dapače i one
mogućeno.


Radi toga prekršaja kažnjen je šumovlastnik po kr. kot.
oblasti sa globom od 50 for.; nadalje pozvan je na temelju
gorespomenute riešitbe vis. vlade, da do konca travnja 1899.
na prazne čistine posadi biljke pod globom od 100 for.; te
da temeljem §. 23. š. z. podmiri sav do sada prouzročeni trošak;
konačno zabranjena je temeljem §. 10. š. z. paša na istoj šumi.


Proti ovoj riešitbi, uložio je šumovlastnik neposredno ustmeno
utok kod kr. žup. oblasti.
Na to uzsliedila, je sliededa riešitba: