DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 51     <-- 51 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana


§. 4. Sum. sakona. Piše Gaio Vac, krapinski gumar 344—351


Šume i šumarstvo u Srbiji. Piše N. O. Ličanin. (Nastavak) 352—361
Crtica ig lova na đivokoze. Piše Jerko pl. Rukavina Viđovgrađski, Šumarski
vježbenik 361—366
Zakonski čl. XIX. od godine 1898. o državnoj upravi oMinskih šuma
i t. đ. u Ugarsko}. Priobćio Vaclav Fuksa 366—371
Bujevina. Piše Jaroslav pl. Šugh 371—874


lAstak. Osobn e viesti : Imenovanja i promaknuća. — Povratak
3 poufinog putovanja, — Umro 375
Zakoni i normativne naredbe: Naredba kr. hrv.-alav.-dalm,
lem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 31. svibnja 1899.
br. 31230. kojom se naređjaje, da se imađu predhvati u drvosjefinih
osnova posebno voditi i prihodi istih, nepotrošivoj glavnici
imovnih obćina u smislu §§. 24. i 27. naputka A) k zakonu
od 11. srpnja 1881. svake godine priklopiti ... . 375—376


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 377—378


Promet i trgovina: Izvoz i uvoz franouzkih dužica. — Veleprodaja
u Slavoniji. — Uspjeh dražba kod kr. šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu. — Dražba jelovih, smrekovih i bukovih ´
stabala kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu. — Cieua
ugljena od drva na befikom trgu 378—381


Različite viesti i Sitnice: Austrijski šumarski kongres. —
Veleprodaja drva u Bosnoj. — Amerikanska „pitschpine". —
Riebelov t. z. „Kreisrechenschieber". — Nov nafiin izkolčenja
pravaca kroz šumu. — Igra prirode. — Željeznica Zagreb —
Samobor. — Nove pilane. — Požar parne pilane. — Komisije
za podjelu i ograničivanje šuma u Srbiji. — Urod vina
u godini 1898. — Nova mjesta kod državne šumske uprave.
— Jod kao sredstvo, kojim je modi ustanoviti u koje je doba
godine drvo sjeSeno. — Nove nsanee za trgovinu s drvom. —
Prodaje se ,Eacyelopedie der gesammten Porst- und Jagđ^
vissensehaften". — Kranjsko-primorsko šumarsko đružtvo. —
Sudjelovanje krajiških imov. obćina prigodom izložbe g. 1890. 381—389


Oglas 389
Oglas dražbe stabala 389—391
Natječaji 391—392