DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 392 —


Valjano obložene molbenice za jedno od pomenutih mjesta treba
najdulje do 20. juna 1899. podpisanoj zemaljskoj vladi podnjeti.


Molbenice treba sa bosanskim biljegom od 40 nč biljegovati, sa
austrijskim biljegom providjene izprave kao prilozi uepodpadaju u toliko
bosansko-hercegovačkoj biljegovnoj pristojbi, u koliko po bosansko-hercegovačkom
biljegovnom zakonu nije odredjena veća pristojba nego li je
austrijska, u kojem bi se slučaju manjak biljegovne pristojbe naknadno
ubrao.


U Ugarskoj izdane izprave kao prilozi imadu se i sa bosanskohercegovačkim
biljezima i to na sliedeći način biljegovati.


Domovnica, krstni list (list rodjenja), liečnička svjedočba sa 40 nč.
svjedočba o izpitu zrelosti i absolutorium sa 10 nč., svjedočbe o dosadanjem
zanimanju izdane od javnih oblasti svaka sa 1 for., ostale sa
40 nč., semestralne svjedočbe sa 10 nč.


Ostale izprave i uredovna izdanja, koja, ako se ne upotrebljuju kao
prilozi, nepodpadaju biljegovnoj pristojbi, imadu se bosansko-bercegovačkim
biljegom od 10 nč. biljegovati.


U pomanjkanju bosansko-bercegovačkih biljega, ima se odpadajuća
svota u gotovom priložiti.


Zemalj. vlada za Bosnu i Hercegovinu.


Natječaj.


Za popunjenje mjesta upravitelj a (ravnatelja) ustrojit se imajuće
kr. lugarnice u K riževci ma u IX. činovnom razredu sa pravom
promaknuća u VIII. činov. razred te uvrštenja u status šumsko-tebničkog
osoblja političke uprave kraljevinab Hrvatske i Slavonije sa sustavnim!
berivi, razpisuje se ovim natječaj do 5. srpnj a t. g.


Ovo mjesto mogu polučiti šumski tehničari, koji imadu strukovnu
naobrazbu i praksu ustanovljenu §. 6. zakona od 22. siečnja 1894.,
kojom se uredjuje šumarsko-tehnička služba kod političke uprave u kraljevinab
Hrvatskoj i Slavoniji.


Dotične molbe imadu se propisanim putem i valjano obložene podnieti
kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada odjel za unutarnje
poslove.


u Zagrebu, 17. lipnj a 1899.


Uredjuje Ivan Partaš, profesor šumarstva u Križeveih. Tisak C. Albrechta(Jos.Wittasek).