DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 347 —


uprave, nije imao utok odgodne moći, glede zabranjene
sječe.
Proti ovoj odluci uložio je šumovlastnik utok, na kr. žup.
oblast.


Na oto odredjen je po žup. upravnom odboru očevid na
licu mjesta, na temelju §. 17. proved. naredbe od 15. srpnja
1896. br. 35633. uz izaslanje kr. žup. šum. izvjestitelja kao
izaslanika upravnog odbora, uz prisustvovanje kr. kot. šumara
(mene) kao prijavitelja, te N. N. kao šumovlastnika.


Osim toga pozvan je šumovlastnik da položi predujam od
30 for, pod pretnjom ovrhe.
Medjutim šumovlastnik nije predujam položio i očevidu
došao nije.
Očevid je ali ipak obavljen na temelju ovog očevida izrekao
je žup. upravni odbor sliedede:


Povodom utoka N. N. iz N. proti riešitbi kr. kot. oblasti,
kojom je spomenutom šumovlastniku zabranjena dalnja sječa u
šumi, ležećoj u poreznoj obdini N. kat. par. br. 1806. i 1797.
sa površinom od ukupno 34 jut. 5770", te od istoga zatražen
gospodarstveni program za iste šume, odpisuje se, da je upravni
odbor u danas obdržavanoj sjednici, saslušao u tom predmetu
mnienje župan, šumar, izvjestitelja, koji je usljed naloga ovog
upravnog odbora, stanje stvari na licu mjesta izvidio, obnašao
je izdati sliedeču odluku:


N. N. posjednik iz N. posjekao je u visini od 700 m.
nad morem, na zemljištu sa 70% pada i to na parcelah kat.
br. 1806. i 1797. par. obćine N. do 20 j utara šume čistim
sjekom; a bio bi i svih 34 jutra 5770" posjekao, da nije pravodobno
po kr. kot. oblasti u Krapini spriečen bio. Pošto ova
šuma ima sbog napnmenutih razloga karakter opisan u §. 6.
š. z., i pošto je tlo tako tanko, da posvud viri kamenje iz
njega, to se je morala uporabiti sječa, propisana u §. 6. š. z.
t. j . »prieborni sjek« ili »sječa na uzke pruge«, što nije učinjeno,
nego je uporabljena »čista sječa« i tim počinjen prekršaj
§. 6. š. z. Toga radi kazni se N. N. temeljem §. 8. š. z. sa