DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 390 —


lovih stabala u šumskom predielu »Ladvina i Matarelje« zemljištne zajednice
sv. Jelena, procienjeuih na 663 m^ u procienbenoj vriednosti od


2122 for. slovom dvie hiljade jednu stotinu dvadeset i dva forinta.


Stabla nalaze se kraj šumske ceste vodeće iz Bribira u^Lič, te su
udaljena od mjesta Bribir 12 kim. odnosno od mora t. j . od luke u
Novom 17 kim. dočim od željezničke postaje Fužine 17 kim., sa cestami
prilično dobrog izvoza


Obćeniti dražbeni uvjeti jesu:


1. Dražba uzsliediti će samo putem pismenih ponuda te ponuda
veže nudioca odmah čim ju je predao, a zemljištuu zajednicu Sv. Jelena
tek nakon višjeg odobrenja.
2. Samo one ponude će se u obzir uzeti, koje budu predane do
10 satih prije podne dne 29. srpnja 1899. kod uručbenoga zapisnika kr.
kotarske oblasti u Cirkvenici te koje budu obložene žaobinom od lO^/o
(deset postotaka) od ukupne gore izbačene novčane vriednosti i to ili u
gotovom novcu ili za jamčevinu prikladnim! vriednostnimi papiri.
3. Postane li nudioc dostalcem, imati će žaobiuu u roku od 14 dana
nadopuniti do iznosa od 300 for. slovom tri stotine forinti koji će se
kao jamčevina uložiti u blagajnu zemljištne zajednice Sv. Jelena.
4 Ponuda mora biti propisno biljegovana i valjano zapečaćena a
imati na omotu nadpis: »Ponuda za dražbu stabala za dne 29. srpnja
1899. odredjenu«.


5. Kupac se mora obvezati polovicu kupovine, zaračunato prema
procienjenoj drvnoj gromadi i dostalnoj cieni, četrnajst dana nakon dobivene
obavjesti, da je njegova ponuda odobrena, a ostatak četrnajst dana
nakon obavljene naknadne premjerbe uplatiti kod kr. kotarske oblasti u
Cirkvenici.
6. Rok za izradbu i premjerbu ustanovljuje se na pet mjeseci a rok
za izvoz na sedam mjeseci račuuajuć od dana kada bude dostalac obavješten
da je dražba odobrena.
7. Kupljena stabla može dostalac u njemu povoljne tehničke svrhe
izraditi, dočim ogranke ovršine i oguzine mora ostaviti na razpolaganje
zemlj zajednice Sv. Jelena.
8. Dražbovatelji imadu u ponudi navesti, da su im obći i naposebni
uvjeti dražbe dobro poznati, te da iste bezuvjetno prihvaćaju.
9. Kod premjerbe neće se kora računati, da se ali srednji pro i jer
okruglog stabla bez kore mjeriti može, imati će dostalac u sredini duljine
svakog otesanog komada ostaviti t. zv. »babicu« t. j . 20-2 5 cmt. dugi
sa dvijuh strana neotesani dio.