DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 389 —


nabavljeno uz cienu od 96 forinti. Prodaje se samo uz gotov novac, a
ponude prima iz uslužnosti uredničtvo, na kojega se eventualni reflektanti
obratiti izvole.


Kranjsko-primorsko šamarsko drnžtro obdržavati će 20. srpnja
svoju glavnu skupštinu te je počastilo i naše družtvo pozivom k istoj.


SuđjeloTauje krajiških imor. obćina prigodom izložbe g. 1890.
Dne 7. pr. mj. bili su pozvani u Zagreb na sjednicu upravitelji gospodarstvenih
ureda, odnosno njihovi zamjenici, naših jačih krajiških imovnih
obćina u svrhu sudjelovanja istih imovnih obćina prigodom predstojeće
velike svjetske izložbe, koja će se buduće godine u Parizu obdržavati.


Oglas.


u smislu naredbe visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove od 2. ožujKa 1891. broj 30551. ex 1890. i 23. studena 1898.
broj 43B32. obdržavati će se dne 24-i sliedećih dana mjeseca
srpnj a t. g. kod kr. županijske oblasti u Varaždinu izpit kandidata za
lugarskn odnosno šumsko-tehničku službu i izpit kandidata za lovačkonadzornu
službu.


Molbenicu za pripust k izpitu imade svaki kandidat putem kr. kotarske
oblasti (gradskoga poglavarstva) onoga kotara u kojem boravi do


3. srpnja t. g. podnieti ovoj kr. županijskoj oblasti, te istu obložiti prema
propisom §. 1., odnosno §. 2. spomenutih naredaba.
1. Krstnim listom, da je navršio 20. godinu života.
2. Svjedočbom s dobrim uspjehom svršenih nauka pučke škole.
8. Svjedočbom o bezprikornom ponašanju.
4. Svjedočbom, kojom dokazuje, da je đvie godine bio u lugarskoj,
odnosno, da je proveo kao zakleti lovopazitelj bar dvie godine u lovačkonadzornoj
službi.
Da li će se molitelj k izpitu pripustiti, biti će molitelj obavješten
putem nadležne mu oblasti.


Kr. županijska oblast.


u Varaždinu, 12. lipnja 1899.
Kr. podžupan:
Belošević.


Oglas dražbe stabala.


Dne 29. srpnja 1899. obdržavati će se u uredovnici kr. kotarske
oblasti u Cirkvenici temeljem odpisa veleslavnog upravnog odbora županije
modruško-riečke od 14. lipnja 1899. broj 1098. dražba na 284 je