DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 388 —


Poslie ovih zemlja dolazi množinom svoje proizvodnje Cbile i Portugal.
Njemačka imala je prošle godine slabu berbu i zaostala je dobivenom
količinom iza Austrije, koja je proizvela 1,300.000 hektl., dočim Ugarska
sa Hrvatskom dobila je samo 900.000 hektolitara, jer još sveudilj vinogradi
od raznih bolesti kao filoksere, peronospore i oidiuma mnogo stradaju,
a mnogi uništeni vinogradi još regenerirani nisu. Još su za proizvodnju
vina znamenite sliedeče države od kojih svaka preko 1 miliuna
hektolitara godimice proizvadja, a to su: Turska sa Ciprom, Argentina,
Peru, Savezne države sjevero-amerikanske. Grčka i Švicarska.


Nova mjesta kod državne šumske uprave. Kr. ugar. ministarstvo
za poljodjelstvo ustrojilo je kod uprave državnih šuma u Hrvatskoj i
Slavoniji 11 novih mjesta šumskih kandidata, na koja su mjesta imenovani
stručnjaci, kojih su imena pod osobnimi viesti medju imenovanji u
ovom broju lista donesena.


Jod kao sredstvo kojim je moći ustanoviti u koje je dolba
godine drvo sječeno. Pod ovim naslovom donaša »Weinlaube« sliedeče
: Za mnogu uporabu drva od velike je važnosti znati, je li neko
drvo zimi ili ljeti sječeno, jer je poznato, da ljeti sječeno drvo nije tako
dobro, kao ono zimi sječeno. Vrlo jednostavno sredstvo, kojim je moči
to konstatovati je jedna vrsta raztopine joda. To se sredstvo može saznati
kod ureda za patentiranje C. Fr. Reichella u Berlinu N. W. 6.
Kako je poznato, povuče se sav škrob od listopada do travnja, dakle za
vrieme dok vegetacija miruje, u stanice drva u obliku malih kngljica.
Posljedica je toga, da je takovo drvo čvršće i nepropustivo, jer škrob
u stanicama prieči probijanje tekućine. Toga radi ima se dužica za bačve
izradjivati samo od drva zimi sječena, jer kod ljeti sječenog drva, kojem
su pore otvorene, tekučina krozanj lako prodire i hlapi. Kako je poznato,
jod bojadiše škrob modro. Namaze li se dakle površina drva jodom, pa
opazi li se skorim modro-ljubičasta boja, to ima u drvu škroba, što je
ujedno dokaz, da je drvo zimi sječeno. Nu imamo li posla sa drvom,
koje je ljeti sječeno, to će raztopina joda samo žutu boju drva prouzročiti.


Nove usance za trgovinu s drvom. »C. Holz-Zeitung« donose
u br. 17. od ove godine osnovu za nove usance u trgovini s drvom
tičuče se svih običajnih vrsti robe i za razne vrsti drva a koji je operat
predložen bursovnom vieču u Beču, Pragu, Trstu i Budimpešti na daljnje
razpravljanje. Ovaj obsežni operat djeli čitavo gradivo u paragrafe i obsiže u
cielosti 65 paragrafa. Kad nove usance izadju, preporučujemo nabavu
istih svim našim stručnjakom, navlastito svim procjeniteljem šuma.


Prodaje se „Euejclopedie der gesammten Forst- und Jagdwi8senscliaften"
od Dombrowskoga, koje je djelo uresno vezano i još
sasvim novo i dobro uzčuvano, za cienu 45 forinti, dočim je kao novo