DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 385 —


Pošto je gore spomenuti instrumenat preskup za obćenitu porabu,
to je za porabu kod optičnog mjerenja daljina i visina konstruirao Riebel
još i t. z. »mali Kreisrecheuscliieber«, koji se kod iste tvrdke — svakom
se instrumentu pridaje po jedan točan naputak za porabu — za cienu
od 30 for. dobiti može. Ovaj je instrumenat sličan prvomu, samo daleko
jednostavniji, jer može služiti samo za izračunavanje data spomenutih
gore pod točkom 8.


Nov način izkolčenja pravaca kroz šumu. Čitamo pod ovim
naslovom u »Fricks-Rundschau« vrlo zgodan člančić o tom, kojega držimo
jednom od vrlo zgodnih mjerničkih »finta«, koja može i našim šumarom,
bavećim se često u praksi izkolčivanjem prosjeka, vrlo dobro
doći, s toga ga u prevodu nepromienjena donosimo. U tom članku pisano
je ovo:


»Ima više raznih načina, kroz šumu — a da ne vidimo od prve
točke i zadnju — kako valja izkolčivati pravac, kao što su krajevi sječina,
putevi, prosjeci i t. d. ali svi ti načini pravo ne odgovaraju. Kako
se i na papiru liepo čini prosjek izkolčiti pomoćju busole, mjeračeg stola
ili teodolita izmedju dvie zadane točke, isto je to tako neugodan i nezahvalan
posao, koji stoji i mnogo vremena kad se taj zadatak ima na
polju obaviti, a sprečava nas u tom gusto drveće ili neprohodna šikara,
steruća se preko brda i dolina. Prvim izkolčenjem nije taj posao još dovršen,
jer radilo se ma kako točno, ne ćemo izaći nego na koju pogrešnu
točku, koja je često dosta udaljena od prave točke na koju bi izaći morali.
Doduše teorija poznaje jednostavan način, kako da se ta pogrieška
izpravi i traženi pravac uadje, naime, urisati pogriešni pravac u nacrt,
mjereći natrag bacati s tog pogriešnog pravca ordinate, duljinu njihovu
na karti izmjeriti, izračunati i u naravi prenieti. Sve to na papiru
gladko ide — ali u naravi skopčano je to s mnogobrojnim potežkoćama,
jer valja i opet pravce po šikari prosjecati i mjeriti, a konačni rezultat
biti će — nekakav grbavi pravac, kojega valja i opet popravljati.
Ipak nije svemu tomu nikakav drugi razlog, već što su i nacrti ljudsko
djelo u kojih ima kod kuteva sasvim malenih pogriešaka, koje su ipak
od velikoga dojma na rezultat. Kod duljih pravaca i najmanja se pogrieška
osjeća i biva sve većom i većom, a konačna je razlika izmedju pravca
na karti i onoga u naravi dosta velika.


Mnogo sigurnije nego li očitavanje kuteva ma i na najtočnijem
nacrtu, jest radnja na jedan siguran vidljivi znak, visoki signal, visoko
stablo ili što sličnoga. Žalibože nije to svagda moguće; kod većih udaljenosti
ili pače kod grbavog terraina nisu takovi znaci u šumi vidljivi,
van da imadu visinu tornjeva. Ipak ima jedan jednostavni način stvoriti
si takov znak, koji nas za tu svihu podpunoma zadovoljiti može.
Ovaj se način sastoji u tome: