DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 384 —


patent. Za pravo to su dvie sprave t. j . veliki i skuplji »Kreisrechenschieber
« kojim se mnoge računske operacije prištede, koje se ne mogu
kod većih radnja sa theodolitom mimoići, i mali i jeftiniji »Kreisrechenschieber
«, koji nam može služiti samo kod optičkog mjerenja daljinavisina. Obe su ove sprave u br. 21. >Oesterreichische Forst u. Jagdzeitung
« slikama predočene i potanje opisane, pa ćemo se i mi u sHedeeem
toga opisa držati.


Veća sprava pod imenom »logaritmički Univesal-Kreisrechensehieber«
sastoji se od dva eoncentriena kotača, koji se oko središta gibati mogu.
Na vanjskom rubu unutarnjega kotača nalaze se logaritmi brojeva od
10—100 odnosno od 100—1000, 1000—10000 i t. d. Vanjski kotač
podieljen je u smjeru polumjera na pet krugova u kojima se nalaze logaritmi
od cos a. Odčitavanja prave se lupom. Ovaj instrumenat može
kao pomagalo u ove svrhe služiti:


1. za množitbu brojeva sa dva i tri mjesta kojih se umnožak dobiva
točno do na peto mjesto po formuli Z y^ a = log Z + loga.
2. za diobu takovih brojeva po formuli Z : a = log Z — log a.
3. da dobijemo umnožak brojeva Z X sin y. \ Z ^^ cos a., dakle
za izračunavanje koordinatnih diferencija, a to je upravo i glavno kod
ovoga instrumenta.
4. za izračunavanie —; i
sm V. cos y.


5. za izračunavanje Z y^ tg x i Z ^(^ cotg a.
„ . , . Z . Z
D.
za izračunavanie -; i —
tg X cotg a
7. za izračunavanje coordinata coordinatne mreže Ya = -—"^^
Xa = s


8. za izračunavanje horizontalne udaljenosti (i?) i razlike visina (li)
kod optičkog mjerenja daljina po Reichenbachu polag formule (Cl -J-c)
cos^ V. i (Cl + c) —^—


Ovaj sada opisani stroj zvan „veliki Kreisrechenschieber«, olabkoćuje
u velike izmjere, koje se theođolitom pređuzimlju, jer riešava geometra
onog napornog i dugočasnog izračunavanja koordinatnih diferencija kod
kojeg se uza svu pomnju lako pogriešiti može, pa to je i potaklo


g. inspektora Riebela, ravnatelja tehničkog odjela za agrarne operacije,
da taj instrumenat izmislio. Instrumenat može se dobiti kod gore spomenute
tvrdke za cienu od 180 for. po komadu u solidnoj kutiji, te mu
je pridodan točni naputak kako da se rabi.