DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 383 —


na IV. pitanje stvoren je zaključak: pošto se od godine do godine množaju
štete od zareznika, kojoj pogibelji jedino mogu pravo ptice predusresti,
to je izđaaje internacijonalnog zakona za zaštitu ptica postalo
upravo životnim pitanjem za obstanak naših šuma. Stoga bi se visoka
vlada imala umoliti, da stupi u dogovor sa susjednimi državami —
tu se najviše misli na Italiju i njezine upravo barbarske lovce na ptice
pjevice, koji ih svake godine prigodom selenja na stotine tisuća uloVe


— i sa svimi na razpoložbu stojećimi sredstvi nastojati, da se prizna
velika važnost u medjunarodnog zakona za zaštitu ptica i takav što
skorije stvori. Svi su ovi zaključci jednoglasno prihvaćeni.
Teleprođaja drra u Bosnoj. Kako su razne trgovačke novine
javile, ugovorila je bosansko-hercegovačka zemaljska vlada sa tvrdkom


J. Eissler & braća i L. Ortlieb u Monakovu veleprodaju u bosanskih
državnih šumah, koja obuhvaća 80 tisuća hektara šume. Na toj površini
posjeći će tvrdka tečajem 30 godiaa 29 tisuća hektara, dakle godimice
oko tisuću hektara. Da se izgrade nuždne željeznice, davati će ove tvrdke
vladi godimice oko 100 tisuća forinti, a osim toga garantira se vladi od
strane spomenutih tvrdka čisti prihod od daljnih najmanje 100,000 for.
na godinu. Kod toga posla sudjelovati će i bosansko-hercegovačka zemaljska
banka nekim postotnim dielom čistoga prihoda koji će dobivati,
ali da uza sve to neće nositi nikakovoga gubitka, pa po tom da ne
može u nikojem slučaju štetovati. U svrhu ove eksploitacije bosanskih
šuma po rečenih tvrdka, da bi se postepeno izgradilo do 100 kilometara
željeznice, koja da bi tada bez ikakova tereta prešla u vlastničtvo države.
Amerikanska „pitsclipine". Četinjavo drvo, koje se iz Amerike
pod imenom »pitschpine« (čitaj pičpajn) u Evropu uvaža, postalo je vrlo
obljubljeno, te se navlastito rabi umjesto arišovine i hrastovine osobito
kod vodogradjevina, pa je ove vrsti drva u mnogih predjelih Europe
donjekle iztisnula. Ne samo u centralnoj Europi, već čak i u naših predjelih
počimlje se ovo drvo udomaćivati. Tako su stupovi mosta na Savi
kod Brčke takodjer od ovoga drva. Ovo se drvo odlikuje doista osobitom
trajnošću i čvrstoćom, nu ne potiče to drvo kako mnogi misle od četinjače
poznate pod imenom »pinus rigida«, koja raste u hladnijih predjelih
združenih država i koje je drvo dosta slabih tehničkih svojstava,
već se u Europi tim imenom nazivaju vriedne vrsti borova, koje rastu
u toplih predjelih sjeverne Amerike uz atlanski ocean, navlastito »pinus
palustris« i njemu srodne vrsti.


RieI)cl0T t, z. „Kreisreelienscliielber". Već smo u zadnjem
broju donieli kratku viest o ovom pomagalu, koje je polag svoje konstrukcije
zanimivo za svakoga, koji se geodesijom bavi. Poznata firma
»braća Fromme« u Beču dala je izraditi tu spravu i uzela na nju