DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 381 —


Propisno biljegovane poaade imadu se do 11 sati prije podne kod
urnčbenog zapisnika šumarskog ravnateljstva u Zagrebu predati, te se
k istini priklopiti ima 5*/o ponudjene svote u ime žaobine. Uvjeti mogu
se uvidjeti u vrijeme službenih satova kod više puta spomenutog šumarskog
ravnateljstva i kod dotičnih šumarija.


Ciena ugljena od drra na bečkom trgu. Polag izvještaja bečke
trgovačko-obrtničke komore objelodanjenom u »Oesterr. Forst- u. Jagdzeitung
« bila je ciena bukovog ugljena u zadnje vrieme 1´3 for. po
hektolitru. ^


Različite viesti I sitnice.


Austrijski šumarski kongres. Već smo u jednom ođ prijašnjih
brojeva donieli viest, da će se pod konac travnja obdržavati taj kongres
u Beču i obećali o tom koju potanju progovoriti. Ovime našem obećanju
udovoljujemo. Doista držao je u zakazano vrieme ovaj kongres, kojemu
je množtvo austrijskih šumara i mnogih drugih vrlo visokih ličnosti
prisustvovalo, svoje sjednice i potanko razpravljao o ovim četirim pitanjima:


I. 0 potrebi posebnoga požarnoga rada, jer da obće
ustanove šumskoga zakona nisu u tom pogledu dostatne
i što da se od zakonodavstva u toj stvari zahtieva?
II. Kako da se doskoči velikim štetama od dima, koji
izlazi iz dimnjaka mnogih kemijskih tvornica u šumskih
predjelih, od kojih mnoge šume, navlastito u Ceskoj,
mnogo stradaju?
III. Jeli opravdano da se za ponovno pošumljenje
pustih površina zatraži oprost od poreza, na koje
vriemeikako?
IV. Da se zbog zaštite šuma od zareznika, koji
sve veće i veće štete u šum ah počinjaju, poprime
neka obća sredstva, navlastito ne bi li bilo uputno,
da se nastoji, kako bi se internacijonalni zakon za
zaštitu ptica izdao?
Predsjednikom kongresa izabran je preuzv. g. grof Karlo Buquoy ,
podpredsjednicima preuzv. g. grof Guido Dubsk j i Ljudevit barun
Berg ; perovodjami pako c. kr. šumarski nađsavjetnik A. Rossipa l
i šum. savjetik M. Franz ; za drugo sam predsjednik grof B u q u o y ;
za treće grof Karlo Hangwitz; a za četvrto nađšumarnik Frejgang.


Kongres trajao je više dana, te je nakon svestrane vrlo poučne debate
obzirom na I. pitanje stvorena sliedeća rezolucija: vlada se umoljava da
izda posebne požarne redove za razne pokrajine, kojim će uspješno ga