DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 380 —


Uspjeh dražbe kod kr. šumarskog raTnateljstra u Zagrebu.
Dne 31. svibnja t. g. obdržana je kod kr. šumarskog ravnateljstva u
Zagrebu dražbena razprava putem zatvorenih pismenih ponuda glede
unovčenja jednogodišnjih jelovih i bukovih etata kr. državne šumarije u
Ravnoj gori.


Kod dražbe učestvovalo je 5 domaćih drvotržaca i dostalcem postalo
je družtvo A. Rožić i Makso Čebular iz Sušaka na 2150 m´ jelovine
stablovine u okružju 1. sjekoreda I. sa kupovninom od 4386 for.
u šumi na panju; te drvotržac gosp. Ivan Turković iz Zagreba na 330 m^
bukovine u 1. okružju sjekoreda I. sa kupovninom od 360 forinti ; na
3513 m´ jelovine u okružju 1. sjekoreda II. sa kupovninom od 8185 for.
29 nč.; onda na 1340 m^ bukovine isto tamo za 1622 for., konačno na
3147 m^ jelovine u okružju 2. sjekoreda III. sa kupovninom od 9461 for.
89 nč , sve to u šumi na panju.


Ista dražbena razprava protezala se i na zalihu sjekoreda br. IV.
kr. šumarije u Fužini, sastojeća se od 8384 m´ tvorivog te 2099 m*
ogrievnog bukovog drvlja, nu za ovaj prodajni predmet ponuda stigla nije.


Dražba jelovih, smrekovih i bukovih stabala kod kr. šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu. Dne 3. srpnja ove godine prodavat
će se kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu putem zatvorenih pismenih
ponuda slijedeće drvn aj gromade:


u a Dražbi pođvržena o
H c3 i
a rt
ja .rt !« bukova za C3 S ´Os a
o
TI o
"a
> K)
tvorivo ogriev
sposobna
0^ >(:j
g « 2 g
^ 0 =a e-
Opazka
S
a
o
QQ
-5
o a
stablovina u m´
cgL)
a
for. I n.
I. 1,2 83661 _ 105 87728 55
II. 1, 2, 6. — 185393 — 65 88006 45
Novi´ ´" 1J 8,10
12
10,11
3719
— — 135104 35 47391 40
uporabivo u
Jase-r
nak 1 I. 5. 6, 896 — 20000
40000
65
35
IBOOO
14000
" > razdobju
1899—1902.
Fuži- I
ne 1
Ogu-(
lin \
Ivan-J
ska I
II.
IV.j
IV.
v{
VI.
3, 4
1, 2
4
1, 2
98
:69
386
1254
324
3263

271148384

34820
12000

2099

8710

183
97V.
491/.
105
65
10
120
5971
8174
1039
28469
22633
871
14400

40
70


1 uporabiv u
> razdoblju
1 1899—1901.
1 cjepka bukovina
> uporabiva u
J g. 1899—1900