DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 378 —


R e i n h o 1 d, das laadliche Wohnhau8. Studie iiber praktischeAnlage
von kleinen Landhausern u. Cottages in Verbinđung mit Garten-
Ciena 1-5 for.


Promet i trgovina.


Glede trgovine s drvom vriedi ono, što smo u našem izcrpivom izvještaju
0 tom pitanju u zadnjem (6) broju našega lista kazali. Svjetski
je trg živahan i nade je, da će tako i ostati. Piljane prave sa svojom
hrastovom robom dobre poslove, s toga im i broj kod nas sveudilj raste.
Novo je na našem drvarskom trgu to, da se do sele zanemarene vrsti
tvrđih i inače plemenitih listaea, naime jasen i briest, sve većma traže,
pa da se je već našla — kako su domaći dnevnici javili — tvrdka, koja
bi bila voljna na poseb kupiti ove vrsti drveća u sječinah naše investicijonalne
zaklade, đočim se je sve do sada naš trg za jasenjvinu i
briestovinu slabo interesovao. Glede hrastovih dužica promet je još priličan,
ako i nije više takav, kakav je početkom godine bio. Kakav je
promet bio u mjesecu travnju t. g. na Rieci i Trstu priobćujemo niže.


IzTOz francuskih dužica preko Rieke mjeseca trarnja 1899.


o


L3


B


a
Ođpremila kuća O "3 > "rt


TS 09
(D


CD


m


is; IS! ts:


J.
B. M. (iaii-ard 22981
78960
Christ.
Gafflnel 938
2400


G. Glass 669347
Th Schađelooch 1310G4
J.B.M. Gairarđ
2842
4070
Christ.
Gafftnel 4000
37027


E.
Conighi & Arch 34754
46428
J. B. M.´ Gairarđ
600
2895


Christ. Gafflnel
12000


2000


J.
B. M. Gairarđ 3527
300000
Ukupno . . 811311 71781 125388 600 300000 12000 2400 43253
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 379 —
IzTOz francuzkih dužica preko Trsta mjeseca trarnja 1899.


Odpremila kuća


Christ. Gaffinel


J. B. M. Gairarđ
Christ. Gafflnel
»


Ukupno


TJTOZ francuzkih


E. Conighi & Arch
J. B. M. Gairard
A. Dreher
Christ. Gafflnel
F. Parisi
Ukupno
Francuzka , . .
Turska (Azija)


Englezka . . .


dužica


_3


C3 a


o


h-(


13 C8
tS3


3O00
— — — 3664


— 3000 — —
— — — 5528
— — — 1000
— — 2400
3470
222867 — — —


222867 3000 2400 16662


u Trst mjeseca travnja 1899.


o


6 0 J<1


u a a a o


´5" a


S ®


a,


P3 a


b4 SI P<
HH hH


´^ ^


12000 4000 16000
12000 12000


— —


8000 8000


— — —


8000 8000


— — — ^


4000 4000


— — — —


12000 12000 8000 8000 8000 48000


OpetoTanje


Preko Trsta


222.867

16.662
2 400
3.000


244.929


izvoza:


Preko Rieke
1,009.080


300.000
43.2,53
14.400

1,366.733


Ukupno
1,231,947


300.000


59.915
16 800
3.000
1,611.662
Veleprodaja u Slavoniji. Polag viesti, koju je nedavno »Obzor«
donesao, prodano je kod vlastelinstva prejas. kneza Schaumburg-Lippe-a
iz područnih vlastelinskih šumah do 22.000 hrastovih stabala na površini
od kojih 800 rali jednoj budimpeštanskoj tvrđci za svotu od


722.000 forinti.


ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 380 —


Uspjeh dražbe kod kr. šumarskog raTnateljstra u Zagrebu.
Dne 31. svibnja t. g. obdržana je kod kr. šumarskog ravnateljstva u
Zagrebu dražbena razprava putem zatvorenih pismenih ponuda glede
unovčenja jednogodišnjih jelovih i bukovih etata kr. državne šumarije u
Ravnoj gori.


Kod dražbe učestvovalo je 5 domaćih drvotržaca i dostalcem postalo
je družtvo A. Rožić i Makso Čebular iz Sušaka na 2150 m´ jelovine
stablovine u okružju 1. sjekoreda I. sa kupovninom od 4386 for.
u šumi na panju; te drvotržac gosp. Ivan Turković iz Zagreba na 330 m^
bukovine u 1. okružju sjekoreda I. sa kupovninom od 360 forinti ; na
3513 m´ jelovine u okružju 1. sjekoreda II. sa kupovninom od 8185 for.
29 nč.; onda na 1340 m^ bukovine isto tamo za 1622 for., konačno na
3147 m^ jelovine u okružju 2. sjekoreda III. sa kupovninom od 9461 for.
89 nč , sve to u šumi na panju.


Ista dražbena razprava protezala se i na zalihu sjekoreda br. IV.
kr. šumarije u Fužini, sastojeća se od 8384 m´ tvorivog te 2099 m*
ogrievnog bukovog drvlja, nu za ovaj prodajni predmet ponuda stigla nije.


Dražba jelovih, smrekovih i bukovih stabala kod kr. šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu. Dne 3. srpnja ove godine prodavat
će se kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu putem zatvorenih pismenih
ponuda slijedeće drvn aj gromade:


u a Dražbi pođvržena o
H c3 i
a rt
ja .rt !« bukova za C3 S ´Os a
o
TI o
"a
> K)
tvorivo ogriev
sposobna
0^ >(:j
g « 2 g
^ 0 =a e-
Opazka
S
a
o
QQ
-5
o a
stablovina u m´
cgL)
a
for. I n.
I. 1,2 83661 _ 105 87728 55
II. 1, 2, 6. — 185393 — 65 88006 45
Novi´ ´" 1J 8,10
12
10,11
3719
— — 135104 35 47391 40
uporabivo u
Jase-r
nak 1 I. 5. 6, 896 — 20000
40000
65
35
IBOOO
14000
" > razdobju
1899—1902.
Fuži- I
ne 1
Ogu-(
lin \
Ivan-J
ska I
II.
IV.j
IV.
v{
VI.
3, 4
1, 2
4
1, 2
98
:69
386
1254
324
3263

271148384

34820
12000

2099

8710

183
97V.
491/.
105
65
10
120
5971
8174
1039
28469
22633
871
14400

40
70


1 uporabiv u
> razdoblju
1 1899—1901.
1 cjepka bukovina
> uporabiva u
J g. 1899—1900