DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 375 —


Osobne viesti.


ImenOTanja i promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije obnašao je imenovati: šum. tehn dnevničara ogulinske
imovne obćine Stjepana Sirnic a privremenim šumarskim vježbenikom
kod iste imovne obćine sa sustavnim! berivi; nadalje šumarskoga vježbenika
imovne obćine brodske Miju Smolčić a raćunarskim oficijalom
kod gospodarstvenoga ureda iste imovne obćine sa sustavnimi berivi.


— Kr. ugarski ministar za poljodjelstvo obnašao je kod uprave državnih
šuma unutar Hrvatske i Slavonije promaknuti kr. nadšumara Ernesta
Czeisbergera iz 3. u 2. stupanj IX. plaćevnog razreda a kr. šumara
Rudolfa H a j d n a iz 8. u 2. stepen X. plaćevnog razreda počam
od 1. srpnja t. g., nadalje imenovati šumarske vježbenike: Dragutina
L a h n e r a, Dragutina 0 L t a, Virgila B o e r i n a, Belu M a i e r a,
Ivana Kralovanskoga, Stjepana Janusseka i Bartola S c h 1 e i-
fer a Jumarskimi kandidati kod kr. šumarskog ravnateljstva n Zagrebu;
nadalje šumarske vježbenike: Petra Matussovića i Belu Zudora
šumarskim! kandidati kod kr. nađšumarskog ureda u Vinkovcih i šum.
vježbenike: Ladislava Ha mara i Andriju Haderdany-a šumarskim!
kandidati kod kr. šumskog ureda u Otočcu, sve u XI. plaćevnom
razredu.
Povratak s poučnog putovanja. Velem. gosp. FerdoZ ikniundowsky
kr. odsječni savjetnik kralj, zemalj. vlade i zemaljski šumarski izvjestitelj
vratio se je početkom pr. mj. sa poučnog putovanja, na koje je
od strane vis. kr. zemalj. vlade izaslan bio, da prouči ustrojstvo lugarnica
u Monarhiji, posjetiv ugarske lugarnice u Lipto-Ujvaru, Kirtilhalmi
i austrijsku c. kr. školu za nadlugare — Forsterschule — u Gusswerku
u Gornjoj Štajerskoj. Ovo je putovanje u savezu konačnim riešenjem
pitanja o ustrojenju lugarnice kod nas, o čemu je već u našemu listu
opetovano pisano bilo.


Umro. U Gospiću umro je 29. svibnja, još u razmjerno mladoj
dobi od 36 godina šumar imovne obćine otočke Luka Guteša , koji je
već od g. 1889. bio članom I. razreda našega družtva. »Vječni mu pokoj«.


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. lirT.-slaT.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje
posloTc od 31. svibnja 1899. br. 31330. kojom se naredjuje, da se
imadu predlivati u drvosječnih osnova posebno voditi i prihodi