DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 373 —


mikroskopom razabiremo, ne imaju nikakovih dlaka niti vlasih


no znatno mnogo sićušnih puci, a stanice su mu manje izbo


čene no staničje gornje plojke, ali u cielosti znatno manje nego


one. Prugasta kutikula na gornjoj plojci neopaža se.


Debelo kožasto lišće od li. myrtifolia ili Coriaria mjrthi


folia, poredano na četverobridnoj peteljci, posve je gladko, cielo


vito i mnogo veće od palistidali vrsti R. coriaria.


Lice lista pokazuje pojedine puci nu posve je gladko, bezvlasasto,
stanice su mu debela tinja, ostrobrido višekutne, razne
veličine do 0´44 mm. duge. Wiesner opazio je na istih samo
tragove prugaste cutieule. Naličje jest takodjer bez dlaka, ali
puno 0-028 mm, dugih i 0´014 mm. širokih puci. Stanice su
poligonalna oblika, kad kad malo zaokružene, tinj im je relativno
debeo, jasno prugast.


Iz ovih podataka lasno razabireno, da možemo pomoćju
mikroskopa točno ustanoviti temeljnu biljku pojedine vrsti rujevine.


Konačno valja jošte spomenuti, da je mesophjU od vrsti


E. coriaria i R. cotinus veoma bogat na ledčastih agregatih
cecelno kiselog vapna, koji se u veoma malih mjerah kod R.
mjrthifolia nalaze, stoga je i pepeo lišća od R. cotinus i cariaria
pun 0-012 i 0´034 mm. velikih okrugljastih šiljci providjenih
agregata cecelno kiselog vapna, dočim takovi u pepelu od R.
mjrthifolia manjkaju. Kemička svojstva ruja nisu jošte u podpunoj
mjeri izpitana, nu po iztraživanju Rad. Wagnera čini se, da se
trieslovina rujevine neslaže podpuno sa ouom od šiške. Rujevina
od R, coriaria sadržaje trieslovu kiselinu, te se trieslo u
lišću ove vrsti lučbenim putem u čistu trieslovnu kiselinu pretvara.
U lišču R. mjrthifolia nadjeno je eteričkog ulja, u vinovici
topivih smola, chrophylla, triesla i trieslovne kiseline,
žutog mastila identičnog sa guereitrinom, alkaloida, škrobastaničevine.
Tehnička vriednost pojedinih vrsti rujevine nije takodjer
jošte stalno uglavljena, nu u trgovini uzimlje se kao najbolja
ona od R coriaria, a do nje reda se rujevina od R. cotinus,