DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 3     <-- 3 -->        PDF

´iim,i^3rsM Esli.


Br, 7. u ZAGREBU, 1. srpnja 1899. God. XXIII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/2 stranice 4 for.; za Vs stranice
2 for. 70 novo.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


§. 4. šum. zakona.


Piše Crašo Vac, krapinski šumar.
U cienjenom »Šumar, listu« za mjesec ožujak t. g. otis


nuta je vrlo poučna razprava. g. dr. A. Goglije: »nadležnost
upravnih oblastih u šumskim stvarima«.
Na str. 141. medju inim stoji:


»Nastaje pitanje, koja je oblast nadležna, da izda odredbe
po §. 3. šum. zak.?« zašto ne ima u spomenutim zakonima
i naredbama posebne ustanove i t. d. nadalje: Ako je pako
dalnje plodjenje drva samo pogibelj i izvrženo, da valja po
§. 4. ne samo prekršitelja kazniti, već izdati i odredbu šum.
redarstveim, da takovu opustošenu šumu opet zagaji.


Tu valja postupati kao kod §. 3. š. z. t. j . kad vlastnik
samovoljno obrati šumsko zemljište u drugu kulturu ili kad
zanemari čistinu opet zagajiti.— Pa pošto je za kažn jenja
i izdavanje odredaba u smislu §. 2. š. z. nadležan


u I. m 01 b i ž u p. u p r a V n i, to Će ovaj biti i nadležan
za izdavanje odredaba i kazna za drugi slučaj §. 4. §. z.


§. 4. š. z. jeste od velike važnosti u šumarstvu, naročito
u gorskim predjelima, gdje su šume na absolutnom šum. tlu.
Zašto treba uporabu i shvaćanje istog paragrafa točno prema
okolnostima uzeti, a ne na lahku ruku.


»Opustošenje šume« i »uzgoj iste, u pogibelj staviti« jeste
velika razlika.