DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 370 —


10.000, a od 63 županije, predale su 38 svoje obd. šume u
državnu upravu.


Tom zakonskom osnovom hoće se postići to, da se sa šumami
tako gospodari, kako će biti najbolje za vlastnika i obće
dobro, da se vlastnici ne obterete suvišnimi izdatci za upravu,
te da se vlastniku zajamči potrajni prihod iz šume. Vrlo je
važno to, što su šumske površine, koje su služile za pašu, podvrgnute
pod novi zakon, i to §. 3. da: »ovamo spadaju i one
šumske površine, kojim nije glavni cilj produkcija drva, nego
podmirivanje paše, a ista imade u toliko stegnuti, u koliko to
zahtjeva produktivna snaga tla«. Da se pako produktivna
snaga tla ne izcrpi, treba da se na površini toliko šuma uzgoji
i uzdrži, koliko to treba tlo, da najbolju pašu producira,
U prvi mah se čini, da država time prekoračuje svoj djelokrug,
steže slobodu uživanja, ali svrha zakona ide za daleko većom
korišću vlastnika, a da ne bi on mogao tu slobodu na svoju
štetu prekoračiti. Osim toga država mu ne uzkraćuje, da razpolaže
svojim dobrom, ali u granicama, koje mu zakon dozvo-
Ijuje. Tim manje mogao bi se državi predbaciti vlastiti interes,
pošto ona već s početka doprinaša do 96.000 for., a to je
svakako liep doprinos, a u korist šumovlastnika, koje bi oni
imali da nose. Taj zakon ima svakako liepe i plemenite intencije
: da podigne šume i da popravi šumsku pašu,
dva vrlo važna faktora u narodnom gospodarstvu. Uz to će
doći odnosni posjednici do uredjenog šum. gospodarstva, a mnogu
će do sele samo mrtvii glavnicu uživati.


čini se, kako sam gore spomenuo, da je time sloboda
vlastničtva donekle stegnuta, a donekle i povriedjeno pravo
slobodnog uživanja. Sa pravničkog gledišta to je doduše istina,
ali uzmemo li stvar sa šumarskog i narodo-gospodarstvenog
gledišta, morati ćemo priznati, da je ta povrieda blagotvorna i
i za samog vlastnika i za čitavu zemlju. Koliko mi je znano, postoji
nešta takova i u Francuzkoj u nekih država u Njemačkoj,
a možda jož i gdje drugdje, a u zemlji kao što je Ugarska,
koja ima oko 11.500 šumovlastnika bez dvojbe je od potrebe