DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 368 —


gospodarstvene odnošaje uređjuje skupština zajedničkih posjednika,
a zaključke provadja izabrani predsjednik i exekutivni organi.
Skupštinu zastTipa prema upravnoj sudbenoj oblasti predsjednik,
iznimno koji zajednički delegat. Pogodan je za manjinu ^ 27.
po kojem se može i na zahtjev jedne desetine posjednika sazvati
skupština. Skupština doduše nema upliva na obteredenje
posjeda, individiialnu razdiobu, ali svakako u pitanju, koje se
tiče promjene medja, jer inače nebi mogla vršiti evidenciju
udruženog posjeda, a prema tomu ne bi se mogao paušal godišnji
ustanoviti.


Prihod zajednički uživanih šuma, ima se po odbitku zajedničkih
tereta razmjerno razdieliti. Ako nadodje kakov izvanredni
prihod (n. pr. usljed kvara od kukaca; nuždne prodaje),
to se ima dio istog koristonosno uložiti u investicije, nabavu
nekretnina, pokriće dugova i dr. U slučaju, da prihod ne može
pokriti izdatke, razpiše skupština namet.


Tarifnu cienu odredjuje kr. ug. drž. šum. ured, na predlog
upravljajućeg šum. činovnika u dogovoru sa skupštinom.


Da se predusretne zloporabam, da se produkti drugačije
ne unovčuju nego dražbom, treba za protupredlog najmanje
tri četvrtine glasova.


Predsjednika i ostale exekutivne organe bira skupština,
koje mora upravnom odboru da prijavi. Ako to ne će da učini,
sazove odbor sam skupštinu, pa ako se ta ne složi, postavi
jednostavno odbor sam predsjednika i exekutivne članove. Ako
ne će udruženi posjednici da se odazovu pozivu predsjednika
ili ne će bud rad česa da stvore zaključak, vlastan je upravlj.
odbor po §. 41. djelokrug skupštine prenieti na predsjednika.
Nasuprot ako predsjednik ne vrši svoje dužnosti, to ga moŽB
upravlj. odbor skinuti, i pozvati udružene posjednike na novi
izbor.


Skupština udruženih posjednika izradjuje statut, koji ima
da sadržaje osim opisa šuma i goljeti organizaciju i djelokrug
skupštine i predsjednika, prava i dužnosti exekutivnih članova,
statut činovnika, disciplinarni red, propise o unovčenju pri