DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 367 —


spada i uprava ciepiljnjaka. Vlastnici ako neće sami da vode
spomenuto rukovodstvo s drvi i dr., preuzimlje to uz odštetu
troškova i sama država. Dužni su pako postaviti čuvarsko
osoblje, nad kojim i disciplinu vrši, a discipl, kazne u novcu
padaju u korist šumarskog fonda. Ne postavi li vlastnik sam
čuvarsko osoblje, postavi ga upravni odbor;


Vlastnik je dužan označiti jednog punomoćnika, koji ga
prema kr. ug. drž. šum uredu zastupa.


IV. Glava. O etatnih izdatcih. kr. ug. drž. šum.
ureda.
Troškove za radne sile, materijal i spreme kao i predprege
i potrebne stanove nosi onaj vlastnik, u čijem području se
poslovi obavljaju. Ostale troškove nosi država. Troškove uprave
nose šumoposjednici, koji se repartiraju po kat. jutru. Tu su
vrlo dobro u obzir uzete u pojedinim predjelima razne okolnosti
i probitak vlastnika, jer često, pače većinom može vlastnik
dati gore navedeno: radne sile, stanova i dr. u naravi, te tako
ni ne oćuti taj teret kao onda, kad bi te troškove država preuzela
i tražila povratak u novcu. Za pokriće ostalih troškova
odredjuje država godišnji paušal, koji se ustanovljuje na temelju
prihoda šuma, a najveći paušal, koga dakle imadu
šumoposjednici godimice državi da plate, ne može prekoračiti
trostruki ustanovljeni minimalni. Posjednike goljeti i zaštitnih
šuma, može ministar na neko vrieme od paušala oprostiti.


II. Odsjek. 0 uređjeiiju gospodarstva u nerazdieljenom
posjedu zajednica 1 Ibivšili urbar. zajedni6ki uživanih
suma i goljeti.


Svrha ovom odsjeku jest ta, da se dosad neuredni i štetni
odnošaji šuma urede, gdje dosad vlastnik nije od šume ni toliko
prihoda imao, da može preduzeti i najmanje popravke
šum. gospodarstva. Tomu zlu nije se doskočilo ni zak. čl. LIII.
od god. 1871. kojeg §. 32. zabranjuje individualno razdieljenje
šuma, niti zak. čl. XXXI. od god. 1879. Za to odredjuje, da